Intabulare casă

Blog

Ce înseamnă intabularea unei case?

Înregistrarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra unei case în Cartea Funciară poartă numele de intabulare. Această procedură este indispensabilă pentru oricine dorește să realizeze tranzacții imobiliare sigure și fără impedimente. 

Intabularea conferă proprietarului o poziție juridică clară și o valoare sporită a imobilului.

Intabularea implică înscrierea în Cartea Funciară a drepturilor reale precum dreptul de proprietate, superficie, uzufruct, uz, abitație, servitute, administrare, concesiune, folosință, drepturile reale de garanție și altele recunoscute de lege (art. 551 din Codul civil). Cartea Funciară, gestionată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), este un registru public ce conține date despre imobile și înscrierile aferente drepturilor reale imobiliare.

Discută cu un avocat Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Prin intabulare se obține o publicitate imobiliară și o opozabilitate față de terți a dreptului de proprietate. Conform art. 885 din Codul Civil, dobândirea, modificarea sau stingerea drepturilor reale asupra imobilelor înscrise în cartea funciară se realizează numai prin înregistrarea acestora, în baza actului sau faptului justificativ.

Cine face intabularea? 

Situația 1. Imobilul nu are istoric în Cartea Funciară și nu posedă documentație cadastrală.

În acest caz, proprietarul are următoarele responsabilități:

 • adunarea actelor necesare (acte de proprietate, certificat fiscal etc.).
 • apelarea la un expert în cadastru autorizat pentru întocmirea documentației cadastrale.
 • înaintarea cererii de intabulare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) competent.

Expertul în cadastru, autorizat de ANCPI, are rolul de a:

 • realiza măsurătorile și ridicările topografice pentru planurile de amplasament și delimitare.
 • întocmi documentația cadastrală completă.
 • oferi consultanță proprietarului pe parcursul procesului.

Situația 2: Intabularea dreptului de proprietate în urma unui contract translativ de proprietate (vânzare, donație, întreținere, schimb etc.).

Încheierea unui astfel de contract presupune ca imobilul să dețină documentația cadastrală completă și să fie deja intabulat. 

În această situație, după semnarea contractului, notarul public are obligația de a solicita înscrierea în cartea funciară a dreptului real transmis pe numele noului proprietar, trimițând cererea la OCPI competent.

Acte necesare intabulare casă

Dosarul de intabulare cuprinde următoarele acte:

 • Cererea de intabulare (formular tipizat, completat și semnat de proprietar sau reprezentantul legal).
 • Actele de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor etc.).
 • Documentația cadastrală realizată de un expert autorizat (planuri de amplasament și delimitare, releveul construcției, descrierea imobilului).
 • Certificatul de atestare fiscală (eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locale).
 • Actul de identitate al proprietarului.
 • Dovada achitării taxelor aferente serviciilor cadastrale și de publicitate imobiliară.
 • Alte acte specifice, în funcție de particularitățile imobilului (autorizație de construire, proces-verbal de recepție etc.).

Se recomandă verificarea exactă a actelor necesare la OCPI în raza căruia se află imobilul, întrucât pot exista variații locale sau modificări legislative.

Cât durează cadastrul și intabularea unei case?

Ordinul nr. 1.764/2019 stabilește termenele de eliberare a documentelor de către ANCPI și unitățile subordonate. Astfel, recepția cadastrală și înființarea cărții funciare se realizează în 18 zile lucrătoare de la depunerea cererii sau în 6 zile lucrătoare în regim de urgență (cu tarif suplimentar).

Pentru intabularea dreptului real în baza unui contract translativ de proprietate, când imobilul este deja înscris în cartea funciară, soluționarea cererii durează 7 zile lucrătoare de la transmiterea acesteia de către notarul public sau 2 zile lucrătoare în regim de urgență.

Unde se face intabularea?

Intabularea se efectuează la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (BCPI) din raza teritorială a imobilului. Fiecare unitate administrativ-teritorială dispune de unul sau mai multe birouri responsabile de gestionarea informațiilor cadastrale și de publicitate imobiliară pentru proprietățile din aria lor de competență.

Intabularea este obligatorie?

Deși intabularea nu este impusă prin lege, lipsa acesteia generează imposibilitatea efectuării oricăror operațiuni ce au ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului. Cu toate că procesul poate părea anevoios și îndelungat, beneficiile pe termen lung compensează efortul inițial. Cu ajutorul unui expert cadastrist autorizat și o pregătire adecvată a documentelor, procedura poate fi simplificată considerabil.

Ce se întâmplă dacă nu intabulezi casa?

 1. Imposibilitatea vânzării proprietății. Legislația actuală impune intabularea proprietății înaintea încheierii tranzacției.
 2. Absența unei dovezi clare a proprietății. Intabularea reprezintă cea mai solidă dovadă a dreptului de proprietate față de terțele persoane. În lipsa acesteia, pot apărea dispute privind proprietarul de drept al imobilului, generând procese costisitoare și îndelungate. Deci, fără intabulare nu se poate asigura opozabilitatea dreptului de proprietate față de terți.
 3. Obstacole în obținerea creditelor ipotecare. Băncile solicită intabularea proprietății pentru acordarea unui credit ipotecar, fie pentru achiziția unei noi proprietăți, fie pentru îmbunătățiri aduse celei existente. Fără intabulare, accesul la finanțare devine mult mai dificil.