Legislația privind transportul materialelor lemnoase 2024

Blog

Ce acte trebuie pentru transport lemne? 

 

Materialele lemnoase, ca și materie primă, reprezintă o componentă importantă și indispensabilă în producția unei game diversificate de produse puse ulterior pe piață în activitățile de comerț. De aceea, raportat la circulația materialelor lemnoase, este vital ca persoanele care exercită activități de transport de materiale lemnoase, să cunoască reglementările legale în materie, pentru a evita cu succes sancțiunile aplicabile în caz de nerespectare a acestora.

 

Prin acțiunea de circulație a materialelor lemnoase se înțelege acțiunea de transport a materialelor lemnoase între două locații, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, și/sau transmiterea proprietății asupra materialelor lemnoase.

 

Conform art. 68 alin (1) și alin. (2) din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic: ”(1) Materialele lemnoase, indiferent de proveniența lor, se transportă numai însoțite de documente specifice de transport, din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienței acestora. (2) Sunt interzise primirea spre încărcare și transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de documentele de transport prevăzute la alin. (1).”

 

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în materie, enumerăm următoarele documente de însoțire a materialelor lemnoase pe care  transportatorul este obligat să le dețină asupra sa pe toată durata transportului: 

  • Bonul de vânzare – justifică vânzarea materialelor lemnoase de către unităţile silvice sau de alţi deţinători, cu orice titlu, de asemenea materiale către persoane fizice sau juridice. Acesta este  este valabil ca document de însoţire numai pe durata transportului, dar nu mai mult de 48 de ore de la data eliberării materialului lemnos, dată care trebuie consemnată în acest document.
  • Foaia de însoțire – justifică proveniența materialelor lemnoase şi însoţeşte materialul lemnos transportat de la locul predării-primirii acestuia până la destinaţie, în vederea depozitării sau prelucrării. De regulă, acesta este valabil 48 de ore de la momentul eliberării lui la locul predării-primirii, excepția fiind reprezentată de  transportul cu mijloace de transport feroviare şi navale, în acest caz fiind aplicabile termenele legale de execuţie a contractului de transport.
  • Avizul de expediție – justifică provenienţa materialelor lemnoase expediate în baza unui contract sau a unei comenzi, pe timpul transportului cu orice mijloc, precum şi de către unităţile autorizate să recepţioneze şi să prelucreze materiale lemnoase. Pentru agenţii economici care achiziţionează materiale lemnoase, acesta va fi însoţit în mod obligatoriu de borderoul de achiziţie în baza căruia a fost eliberat.
  • Avizul de plutărit – justifică proveniența materialelor lemnoase, atunci când se transportă prin plutărit organizat, pe râuri sau pe lacuri.
Discută cu un avocat din Cluj astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Ce cantitate de lemn se poate transporta fără aviz?

 

Prin Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea, transportul și comercializarea materialelor lemnoase fără documente specifice de transport ale acestora sau cu documente din care nu rezultă cu certitudine proveniența legală a acestora.

 

Controlul circulației materialelor lemnoase se efectuează de către personalul silvic, ofițeri, subofițeri și agenți din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Română și Jandarmeriei Române, cât și de către personalul cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În cazul în care sunt găsite în circulație materiale lemnoase fără documentele specifice de transport sau cu documente a căror valabilitate a expirat sau nu au înscrisă proveniența legală, acestea vor fi confiscate de către personalul enumerat supra, urmând a fi valorificate conform legii.

 

Mai mult, în lumina celor mai recente modificări legislative, respectiv Legea 197/2020  pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic, transportul de materiale lemnoase de peste 10 m3 fără documentele prevăzute de lege constituie infracțiune, astfel art. 68 prevede că: „(2)1 Transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 m3, neînsoțite de documentele specifice de transport prevăzute la alin. (1), constituie infracțiune și se sancționează cu amendă sau cu închisoare de la 6 luni la un an și cu confiscarea materialelor lemnoase care fac obiectul transportului.

(2)2 Sunt supuse confiscării mijloacele de transport materiale lemnoase și orice alte bunuri care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârșirea infracțiunii prevăzute la alin. (2)1.”

 

În cazul în care se transportă un volum de masă lemnoasă mai mic de 10 m3 , în conformitate cu art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea 171/2020 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice : „(1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte: b) transportul materialelor lemnoase fără avizele de însoţire ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare”.