Moștenire prin testament – Sfatul avocatului

Blog

Potrivit reglementărilor Codului civil, succesiunea reprezintă procedeul juridic prin care bunurile persoanei decedate sunt transmise moștenitorilor săi. Această transmitere se poate realiza prin două modalități prevăzute de normele legale în materie, respectiv prin efectul direct al legii (succesiune legală) și prin voința anterioară a defunctului, exprimată printr-un testament (succesiune testamentară sau legatară).

Spre deosebire de moștenirea legală, care operează strict în modalitatea descrisă de lege, atât cu privire la stabilirea calității moștenitorilor, cât și la cotele succesorale, moștenirea testamentară permite persoanei să-și exprime voința privind distribuirea bunurilor sale după deces.

Ce este moștenirea prin testament?

Moștenirea prin testament implică transmiterea bunurilor unei persoane decedate (testatorul) către una sau mai multe persoane (moștenitorii testamentari sau legatari), conform instrucțiunilor lăsate de către defunct, într-un testament întocmit în timpul vieții. Așadar, testamentul este un document juridic prin care, în general, testatorul își exprimă voința privind modul de împărțire a averii sale post-mortem, chiar și unor persoane care în temeiul legii nu aveau vocație succesorală.

Tipuri de Testament

  • Testamentul Autentic: Redactat și autentificat în fața unui notar public. Oferă o securitate juridică sporită, diminuând riscul contestării validității testamentului. La întocmirea acestuia, testatorul poate fi asistat și de martori.
  • Testamentul Olograf: Scris integral, datat și semnat de mână de testator. Necesită verificare suplimentară pentru a confirma autenticitatea, fiind supus vizării spre neschimbare de către un notar public, anterior executării.
  • Testamentul Mistic: Predat notarului într-un plic sigilat, cu martori prezenți. Este mai rar utilizat și presupune un proces special de deschidere și validare. Rolul acestuia este de a păstra secretă ultima voință a testatorului, până la momentul deschiderii succesiunii.
Discută cu un avocat specializat în succesiuni din Cluj astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Capacitatea și voința testatorului

Testatorul trebuie să aibă cel puțin 16 ani și capacitate deplină de exercițiu, adică să fie în stare să-și exprime voința în mod clar și coerent, respectiv să fie în deplinătatea facultăților mintale la momentul întocmirii testamentului, fiind conștient de efectele acestuia. Această condiție protejează atât testatorul, cât și pe cei care au vocație succesorală de a-l moșteni.

Conținutul și Limitele Testamentului

  • Libertatea de a testa: Testatorul are libertatea de a dispune de bunurile sale în favoarea oricărei persoane, cu respectarea limitelor legale și în limita cotității disponibile.
  • Rezerva Succesorală: Codul Civil român protejează drepturile anumitor moștenitori legali (de exemplu, copii, soțul supraviețuitor, ascendenți privilegiați – părinți) prin conceptul de rezervă succesorală. Acest lucru înseamnă că o parte din moștenirea care ar reveni moștenitorilor rezervatari nu poate face obiectul testamentului, aceștia fiind îndreptățiți în condițiile existenței unui legat, la jumătate din moștenirea care le-ar fi revenit în lipsa acestuia.
  • Cotitatea disponibilă: Este partea din avere pe care testatorul o poate lăsa liber prin testament oricărei, după deducerea cotei de rezervă succesorală, oricărei persoane dorește, chiar și unui moștenitor rezervatar, în detrimentul altui moștenitor rezervatar.

Procesul de Validare și Executare a Testamentului

După decesul testatorului, testamentul este supus unui proces de validare. Testamentul autentic este deja autentificat de notar, în timp ce testamentul olograf necesită o verificare suplimentară a autenticității și vizarea acestuia spre neschimbare anterior depunerii la dosarul succesoral al defunctului. Executorul testamentar, desemnat în testament sau numit de instanță, se ocupă ulterior ca împărțirea bunurilor să se realizeze conform dispozițiilor testamentare.

Testamentul poate fi contestat în instanță, de obicei de către moștenitorii legali care consideră că testamentul încalcă dreptul lor la rezervă succesorală sau pun la îndoială validitatea testamentului.

Prin urmare, moștenirea prin testament este un proces complex, care necesită atenție la detalii și conformitate cu dispozițiile Codului civil. Testatorii trebuie să fie conștienți de drepturile moștenitorilor legali și de limitările impuse de lege. De asemenea, este important ca testamentele să fie redactate clar și precis, pentru a evita ambiguitățile și disputele ulterioare dintre moștenitori, cât și pentru posibilitatea de valorificare întocmai a ultimei voințe a defunctului.