Pensia de urmaș pentru soție/soț

Blog

Cine are dreptul la pensia de urmaș?

Pensia de urmaș este un tip de pensie prevăzut în legislația românească pentru a sprijini familia unei persoane decedate care a contribuit la sistemul de pensii și este reglementat de art. 83 – 93 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În cadrul acestei categorii de pensii, soțul supraviețuitor este adesea beneficiarul principal, alături de copiii defunctului. Cu toate acestea, pentru a avea dreptul la pensia de urmaș, trebuie îndeplinite mai multe criterii enumerate de normele legale incidente, dintre care punctăm următoarele:

 • Decesul asiguratului sau pensionarului: Pensia de urmaș se acordă în cazul decesului unei persoane care era asigurată în sistemul de pensii sau beneficia de o pensie.
 • Statutul beneficiarului: Beneficiarul principal este soțul sau soția supraviețuitor(e). În anumite condiții, beneficiază de pensie de urmaș și copiii defunctului.
 • Durata căsătoriei: Un criteriu adesea necesar de analizat este durata căsătoriei înainte de deces. De asemenea, durata căsătoriei constituie un factor determinant și în vederea stabilirii cuantumului pensiei de urmaș.
 • Independența financiară: În anumite situații, dreptul la pensia de urmaș poate fi condiționat de lipsa veniturilor proprii ale beneficiarului sau de un nivel maxim de venituri pe care beneficiarul le poate avea.
 • Condiții speciale pentru copii: Copiii beneficiază de pensia de urmaș până la vârsta de 16 ani sau până la 26 de ani dacă sunt elevi sau studenți și nu sunt căsătoriți. În cazul copiilor cu handicap, pensia de urmaș se poate acorda indiferent de vârstă.

Eligibilitatea pentru pensia de urmaș în România implică respectarea unor criterii specifice, stabilite pentru a asigura că sprijinul financiar ajunge la cei care au fost cel mai direct afectați de pierderea contribuabilului. Este esențial ca potențialii beneficiari să înțeleagă aceste criterii și să se informeze corespunzător pentru a beneficia de acest drept.

Există o valoare minimă pentru pensia de urmaș pentru soție/soț?

În sistemul de pensii din România, există o valoare minimă stabilită pentru pensia de urmaș pentru soție/soț, destinată să asigure un suport financiar de bază pentru beneficiari. Pe de-o parte, potrivit art. 89  alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pensia de urmaș se raportează la:

 1. a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat;
 2. b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă.
Discută cu un avocat din Cluj astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil. Discută cu un avocat

Pe de altă parte, în conformitate cu alin. (2) al aceluiași articol, cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel :

 1. 50% – pentru un singur urmaș;
 2. 75% – pentru 2 urmași;
 3. 100% – pentru 3 sau mai mulți urmași.

Așadar, valoarea minimă a pensiei de urmaș în România reprezintă o măsură de protecție socială destinată să asigure un nivel de trai de bază pentru cei care au pierdut pe cineva drag. Pentru informații detaliate și actualizate atât în vederea eligibilității pentru a primi pensie de urmaș, cât și cu privire la cuantumul cuvenit, beneficiarii pot consulta Casa de Pensii teritorială competentă sau pot accesa resursele online oficiale. Este important de menționat faptul că, în condițiile în care beneficiarul sau beneficiarii pensiei de urmaș sunt orfani de ambii părinți, aceștia au dreptul de a cumula pensiile de urmaș stabilite după fiecare dintre părinții decedați. În ceea ce îl privește pe soțul supraviețuitor, în măsura în care îndeplinește atât condițiile pentru pensie de urmaș după soțul decedat, cât și pe cele ale obținerii pensiei proprii, potrivit legii, acesta are dreptul de a alege să primească cea mai avantajoasă dintre acestea. De altfel, există și situații în care, ulterior stabilirii drepturilor de pensie de urmaș, se constată că mai existau și alți potențiali beneficiari care nu au fost luați în considerare în acest sens. Într-o astfel de situație, poate fi solicitată recalcularea pensiei, în vederea valorificării drepturilor tuturor celor îndreptățiți la pensie de urmaș și determinarea în conformitate a cuantumului acesteia.

Acte Necesare pentru Pensia de Urmaș pentru Soție/Soț

Pentru a beneficia de pensia de urmaș, solicitantul trebuie să depună o serie de documente la Casa de Pensii teritorială. Documentele necesare includ:

 • Cererea de Pensie: Un formular standard care poate fi obținut de la Casa de Pensii sau descărcat de pe site-ul oficial.
 • Certificatul de Deces: Documentul oficial care atestă decesul contribuabilului.
 • Acte de Identitate: Copii după actele de identitate ale solicitantului și ale decedatului.
 • Certificat de Căsătorie: Pentru a dovedi relația legală cu decedatul.
 • Documente care atestă veniturile: În cazul în care există condiții legate de veniturile beneficiarului.
 • Alte documente: Pot fi necesare și alte documente, în funcție de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte (de exemplu, documente medicale în cazul invalidității).

Pensia de urmaș reprezintă un sprijin financiar esențial pentru soțul sau soția, respectiv copii rămași în urma unei pierderi. Este important ca beneficiarii să înțeleagă drepturile lor în cadrul sistemului de pensii românesc și să se asigure că parcurg demersurile necesare pentru a se bucura de acestea.