Pensionare anticipată – condiții, calcul

Blog

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru pensionare anticipată? Condiții pensionare anticipată

Pensionare anticipată se referă la posibilitatea contribuabililor la sistemul național de pensii de a se bucura de drepturile de pensie anterior împlinirii vârstei standard de pensionare, în măsura îndeplinirii unor condiții cumulative specifice, prevăzute de Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Preliminar, pentru a analiza condițiile pentru pensionare anticipată, este important să punctăm două aspecte esențiale:

  • Vârsta standard de pensionare în anul 2024 va fi atât pentru femei, cât și pentru bărbați de 65 de ani, cu precizarea că în cazul femeilor, limita va fi atinsă abia în anul 2035.
  • În ceea ce privește stagiul complet de cotizare, pentru bărbați, acesta este de 35 de ani, în timp ce pentru femei este de 32 de ani, urmând să crească treptat până la 35 de ani, până în luna ianuarie a anului 2030.

Astfel, potrivit art. 62 din actul normativ anterior indicat, în prezent, poate beneficia de pensie anticipată o contribuabilul care, cu cel mult 5 ani anterior împlinirii vârstei standard de pensionare, a realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare.

Pe de altă parte, conform art. 65 al legii, în aceleași condiții, o persoană care a realizat cel puțin stagiul complet de cotizare sau l-au depășit cu până la 8 ani, poate beneficia de pensie anticipată, la determinarea cuantumului acesteia aplicându-se anumite diminuări pentru fiecare lună de anticipare.

Cu toate acestea, odată cu modificările legislative la nivelul Legii pensiilor, începând cu luna septembrie a anului 2024 va fi eliminată pensia anticipată fără penalizare, astfel încât, singura posibilitate a contribuabililor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru pensia anticipată, este pensia anticipată cu penalizare, indiferent de anii cu care a fost depășit stagiul complet de cotizare.

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

În continuare, pentru determinarea stagiului de cotizare efectiv nu se vor lua în considerare perioadele asimilate (care se socotesc la vechimea în muncă), respectiv perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile la zi ale unui sistem universitar pe care l-a și absolvit sau cele în care a satisfăcut serviciul militar. Cu toate acestea, se au în vedere perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfășurată în fostele grupe de muncă I și II, respectiv în condiții speciale și deosebite de muncă.

Cu alte cuvinte, prima condiție pentru deschiderea dreptului la pensie anticipată de realizare a stagiului complet de cotizare, respectiv a unui stagiu suplimentar de cel puțin 8 ani pentru pensie anticipată fără penalizare.

Cu privire la cea de-a doua condiție, aceasta vizează data la care dreptul la pensie se poate deschide, respectiv cu cel mult 5 ani înainte ca beneficiarul să împlinească vârsta standard de pensionare. În acest context, trebuie menționat faptul că reducerea vârstei cu 5 ani pentru pensionare anticipată nu poate fi cumulată cu alte reduceri de vârstă prevăzute de lege, cum ar fi, de exemplu, reducerile aferente valorificării grupelor de muncă.

Acte necesare pensionare anticipată

Dosarul de pensionare anticipată se depune la Casa Teritorială de Pensii din raza căreia solicitantul își are domiciliul, iar pentru întocmirea acestuia, solicitantul va trebui să completeze o cerere pentru înscrierea la pensie (există model), căreia să îi anexeze o serie de documente, cu referire atât la identitatea acestuia ( act de identitate, certificat de naștere și de căsătorie, etc.), cât și la vechimea în muncă (carnet de muncă, adeverințe de la angajatori, etc.).

Dosarul de pensie poate fi depus atât de beneficiar, personal, cât și prin mandatar, în acest din urmă caz fiind necesar ca printre documentele anexate să se regăsească și procura notarială prin care solicitantul împuternicește o altă persoană să înregistreze cererea în numele acestuia.

Pensia anticipată fără penalizare – Calculator pensie anticipată

Pentru determinarea cuantumului pensiei anticipate, alineatul (4) al art. 62 din Legea nr. 263/2019 stipulează faptul că se vor utiliza aceleași formule aplicabile și în cazul pensiei pentru limită de vârstă.

Astfel, cuantumul pensiei anticipate se va determina prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat, cu valoarea punctului de pensie.

În acest sens, arătăm că punctajul mediu anual se determină prin împărțirea punctelor rezultate din suma punctajelor anuale, la numărul de ani aferent stagiului complet de cotizare. De asemenea punctajul anual se determină împărțind la 12 suma punctajelor lunare din anul calendaristic vizat, în timp ce punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/soldei/venitului lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contribuției de pensie, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă.

De reținut este faptul că această formă a pensiei anticipate va mai fi valabilă doar până în luna august a anului 2024, având în vedere noua lege a pensiei care va deveni aplicabilă din toamna acestui an.

Pensie anticipată cu penalizare. Calculator pensie anticipată cu penalizare

În ceea ce privește pensia anticipată cu penalizare, potrivit art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în prezent, aceasta se calculează ca fiind egală cuantumului prevăzut pentru pensia pentru limită de vârstă, la care se aplică o diminuare („penalizare”) în raport cu stagiu de cotizare efectiv realizat și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

În acest sens, normele legale în materie pun la dispoziție un tabel potrivit căruia se poate determina cuantumul pensiei anticipate parțiale, în funcție de cele două elemente de referință indicate supra.

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 și Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (%)

până la 1 an      – 0,50

peste 1 an         – 0,45

peste 2 ani        – 0,40

peste 3 ani        – 0,35

peste 4 ani        – 0,30

peste 5 ani        – 0,25

peste 6 ani        – 0,20

între 7 şi 8 ani   – 0,15