POS obligatoriu 2024?

Blog

Începând cu data de 16 iunie, prin efectul Legii nr. 406/2023 care modifică OUG nr. 193/2002, comercianții au obligația de a pune la dispoziția clienților cel puțin o modalitate de plată care să nu implice utilizarea numerarului.

Conform prevederilor Legii nr. 406/2023, care intră în vigoare la data menționată, „Persoanele fizice sau juridice, prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului (…) au obligația de a asigura implementarea și de a accepta cel puțin un instrument de plată fără numerar, așa cum acesta este definit de Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, la art. 5 alin. (1) pct. 31″. 

Un instrument de plată fără numerar desemnează orice dispozitiv personalizat și/sau orice set de proceduri convenite între utilizatorul serviciilor de plată și prestatorul de servicii de plată și folosit de utilizatorul serviciilor de plată pentru a iniția un ordin de plată. 

pos

POS obligatoriu 2024 – cine este obligat să aibă POS?

Persoanele juridice care desfășoară activități comerciale en-gros și en-detail, așa cum sunt definite în OG nr. 99/2000, precum și cele care prestează servicii, având încasări anuale în numerar ce depășesc pragul de 50.000 lei, au obligația de a permite clienților să achite contravaloarea bunurilor și serviciilor achiziționate prin intermediul cardurilor bancare, folosind un terminal POS sau alte metode actuale de acceptare a plăților electronice, inclusiv aplicații dedicate acestui scop.

Comerțul en-gros sau cu ridicata este reprezentat de activitatea economică prin care se cumpară produse în cantități mari în vederea revânzării acestora în cantități mai mici altor comercianți sau utilizatori profesionali și colectivi. 

Comerțul en-detail sau cu amănuntul desemnează vânzarea unor produse, de regulă, direct consumatorilor în vederea uzului personal al acestora.

Conform OUG nr. 193/2002, „Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, aşa cum acestea sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, care realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice.

POS obligatoriu 2024 PFA?

Așa cum am menționat anterior, indiferent că este vorba despre o societate cu răspundere limitată, o PFA sau orice altă formă de organizare a activității economice menționată la articolul 4, alineatul (1) din Legea nr. 265/2022, obligativitatea acceptării plăților fără numerar se aplică tuturor entităților înregistrate în Registrul Comerțului, în condițiile legii. 

Prin urmare, inclusiv o PFA are obligația de a pune la dispoziția clienților oricare din alternativele care permit efectuarea unei plăți electronice, fără numerar.