Salarii bugetari: Reformă în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice

Blog

La data de 11 decembrie 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a pronunțat o soluție cu impact major în ceea ce privește salarizarea personalului plătit din fonduri publice – salarizarea bugetarilor.

Soluția a fost pronunțată ca urmare a sesizării formulate de Curtea de Apel Braşov – Secția civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „dacă în interpretarea şi aplicarea prevederilor art.6 lit. b şi lit. c din L. nr.153/2017, la stabilirea nivelului maxim de salarizare aflat în plată, se poate ţine de cont de majorările salariale acordate prin hotărâri judecătoreşti definitive, altor salariaţi care prestează aceeaşi activitate, în cadrul aceloraşi instituţii sau autorităţi publice.”

Practic, prevederile art. 6 lit. b) și c) din Legea 153/2017 consacră două principii de bază ale sistemului de salarizare reglementat de acest act normativ, respectiv:

  • principiul nediscriminării – care presupune eliminarea oricăror forme de discriminare şi instituirea unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie;
  • principiul egalității – care presupune necesitatea asigurării unor salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală.

Asfel, relativ la chestiunea de drept cu care a fost sesizată, instanța supremă a statuat că, la stabilirea nivelului maxim al salariului de bază cuvenit angajațiilor din sistemul bugetar care prestează aceeași activitate, trebuie luate în considerare inclusiv majorările recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive, dacă acestea au aplicabilitate generală la nivelul aceleiași categorii profesionale din cadrul aceleiași familii ocupaționale.

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Pentru acuratețe redăm în rândurile următoare extras din minuta Deciziei nr. 80/2023 cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor art. 6 lit. b) și c) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

În interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 6 lit. b) şi c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că principiile nediscriminării şi egalității pot fi invocate pentru egalizarea la nivel maxim a salariilor de bază, cu luarea în considerare inclusiv a majorărilor recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive, sub rezerva ca ele să aibă aplicabilitate generală la nivelul aceleiași categorii profesionale din cadrul aceleiaşi familii ocupaționale.”

Menționăm că Legea 153/2017 reglementează șapte familii ocupaționale, la anexele I – VI și VII, după cum urmează:

  • Anexa I – Învațământ;
  • Anexa II – Sănătate și Asistență Socială;
  • Anexa III – Culutră – Unități de Cultură;
  • Anexa IV – Diplomație – Ministerul Afacerilor Externe;
  • Anexa V – Justiție și Curtea Constitițională;
  • Anexa VI – Apărare, Ordine Publică și Securitate națională;
  • Anexa VIII – Administrație.

Hotărârea va dobândi caracter general obligatoriu pentru instanțe de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 521 din Codul de proc. civ: „Dezlegarea dată problemelor de drept este obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar pentru instanţa care a solicitat dezlegarea, de la data pronunţării deciziei.”

În mod evident, soluția instanței supreme este binevenită, constituind un instrument de aplicare și garantare eficientă a principiilor nediscriminării și egalității care guvernează sistemul salarizării personalului plătit din fonduri publice, dar care nu se bucură întotdeauna de o aplicare efectivă.

Trebuie avut în vedere că obligativitatea aplicării acestei interpretări le revine doar instanțelor de judecată, prin urmare, persoanele în cazul cărora aceasta ar putea fi incidentă, trebuie să acționeze în judecată angajatorul pentru a obține egalizarea salariului.