Soluții la îndemână față de creșterea prețurilor polițelor RCA

Blog

În contextul retragerii autorizației de funcționare a societății de asigurări CITY INSURANCE și a promovării cererii de deschidere a procedurii de insolvență împotriva liderului pieței RCA de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, o mare parte a asigurătorilor de pe piață, inclusiv cei care ofereau cele mai avantajoase prețuri ale polițelor de asigurare, au crescut semnificativ prețurile.

Dacă solicitați o ofertă de la un asigurător pentru o poliță de asigurare, iar prețul ofertei primite este considerabil mai mare față de tariful de referință în vigoare, aveți posibilitatea ca, în anumite condiții, să vă adresați Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) pentru a încheia o poliță de asigurare prin intermediul acestora.

În acest context, Autoritatea de Supraveghere Financiară solicită tuturor companiilor de intermediere în asigurări să informeze de îndată toți clienții asupra faptului că dacă aceștia primesc de la cel puțin trei asigurători diferiți oferte ale căror prime de asigurare RCA pentru 12 luni sunt cu 36% (Factorul ”N”) mai mari față de tariful de referință, aferent segmentului de risc din care fac parte, sunt încadrați în categoria asiguraților cu risc ridicat, potrivit Legii nr. 132/2017. Acest tip de clienți pot să solicite BAAR o ofertă pentru încheierea unui contract RCA.

Cum știți dacă faceți parte din categoria asiguraților cu risc ridicat?

Factorul „N” este stabilit de către BAAR şi este calculat pentru un vehicul cu aceleaşi caracteristici tehnice cu cele ale vehiculului pentru care se solicită asigurarea, precum şi pentru aceeaşi clasă de bonus-malus a asiguratului/utilizatorului.

Caracteristicile tehnice ale vehiculelor se vor raporta la capacitatea cilindrică, cu excepţia vehiculelor cu motoare electrice, caz în care se va ţine seama de puterea acestora.

Pentru a înțelege mai ușor modul de calcul, BAAR oferă un exemplu în acest sens:

  • Vehiculul pentru care se solicită asigurarea: autoturism; capacitate cilindrică: 1.461cmc
  • Deținător: persoană fizică; 45 de ani
  • Clasa de bonus-malus pentru vehiculul pentru care se solicită asigurarea: B4
  • Oferte de asigurare primite (fără tariful pentru decontare directă și fără prima pentru clauze și acoperiri suplimentare): 950 de lei, 975 de lei și 999 de lei
  • Prima pentru risc ridicat = 854 lei X 1,36 X 80% = 929 lei

Astfel, dacă prima pentru risc ridicat este mai mică decât ofertele primite, solicitarea dumneavoastră se încadrează în categoria asiguraților cu risc ridicat. În această situație, puteți apela la BAAR pentru alocarea contractului de asigurare.

Oferta nu se raportează la prima de asigurare pe care ați plătit-o pe polița anterioară, respectiv în anul anterior, ci la tariful de referință în vigoare, publicat de ASF.

Calcul primei de asigurare se efectuează de catre BAAR strict pentru polițe de asigurare cu durata de 12 luni.

Ce aveți de făcut în situația în care vă încadrați în categoria asiguraților cu risc ridicat?

În conformitate cu art. 19 din Legea nr. 132/2017, un asigurat cu risc ridicat se poate adresa BAAR pentru formularea unei oferte de asigurare, iar BAAR va formula o ofertă de asigurare calculată pornind de la tariful de referinţă şi îi va aloca acestuia un asigurător RCA în vederea încheierii contractului RCA.

Pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a cere o ofertă sunt:

Intrați în aplicația BAAR destinată înregistrării cazurilor de asigurați cu risc ridicat, disponibilă la adresa https://public.riscridicat.ro și completați datele care vă sunt cerute de aplicație, la care veți anexa documentele necesare prelucrării și anume:

  1. Ofertele privind încheierea unei polițe de asigurare RCA pentru o perioadă de minim 12 luni (minim 3, de la asiguratori diferiți);
  2. Certificatul de înmatriculare/înregistrare a vehiculului pentru care se solicită încheierea asigurării; strict pentru cazurile în care ofertarea se realizează pentru emiterea polițelor în vederea înmatriculării ulterioare, în lipsa certificatului de înmatriculare (talonului), se poate prezenta cartea de identitate a vehiculului (CIV) împreună cu un document care să ateste dreptul de proprietate sau utilizare asupra acestuia (exemplu: contract de vânzare-cumparare, contract de leasing etc.);
  3. Actul de identitate al proprietarului/utilizatorului vehiculului – persoana fizică pentru care se solicită asigurarea;
  4. Certificatul de înregistrare într-unul din registrele prevăzute de lege (ONRC, Registrul Asociațiilor si Fundațiilor, etc.) și certificatul de înregistrare fiscală ale proprietarului/utilizatorului vehiculului – persoana juridică sau altă entitate inregistrată fiscal pentru care se solicită asigurarea;
  5. Mandatul reprezentantului convențional, în cazul în care solicitarea se face de către o altă persoană decât asiguratul (de exemplu, o companie de brokeraj).

De asemenea, aveți posibilitatea să solicitați BAAR alocarea către un asigurator RCA transmițând formularul de cerere a ofertei completat și însoțit de documentele justificative menționate mai sus, prin una dintre următoarele modalități:

E-mail: [email protected]

Fax: 004 021 319 13 01

Poștă: Str. Vasile Lascăr nr. 40 – 40 bis, Et. 6, Sect. 2, București, Cod Poștal 020502.

BAAR soluţionează cererea asiguratului cu risc ridicat în ceea ce priveşte încheierea contractului RCA în termen de maximum 20 de zile de la depunerea completă a documentelor solicitate de BAAR.

Pentru alocarea contractului RCA unui asigurător RCA, oferta trebuie acceptată în mod explicit de către asiguratul cu risc ridicat.

Contactează acum un avocat din Cluj de la Blaj Law!