Soția legitimă are dreptul la moștenirea primită de soț de la părinții lui?

Blog

Regimul juridic al bunurilor dobândite prin moștenire în cadrul căsătoriei

Conform dispozițiilor art. 340 lit. a) din Codul civil, bunurile dobândite de către oricare dintre soți prin moștenire legală sunt calificate drept bunuri proprii. Această prevedere legală instituie o excepție de la regimul comunității de bunuri, stabilind că bunurile provenite din succesiune nu intră în patrimoniul comun al soților, ci rămân în proprietatea exclusivă a soțului beneficiar al moștenirii.

În consecință, soția legitimă nu dobândește, prin efectul căsătoriei, niciun drept asupra bunurilor moștenite de soțul său de la părinții acestuia. Aceste bunuri rămân în proprietatea exclusivă a soțului moștenitor, nefăcând obiectul comunității de bunuri a soților.

bani, cuplu

Ordinea legală a moștenitorilor

Pentru o înțelegere comprehensivă a problematicii, este important să analizăm ordinea legală a moștenitorilor, astfel cum este reglementată de dispozițiile Codului civil în materie succesorală. Moștenitorii legali sunt clasificați în următoarele categorii:

  1. Descendenții defunctului (copii, nepoți, strănepoți etc., fără limitare de grad);
  2. Ascendenții privilegiați (părinții defunctului) și colateralii privilegiați (frații și surorile defunctului și descendenții acestora până la gradul al IV-lea inclusiv);
  3. Ascendenții ordinari (bunici, străbunici etc., fără limitare de grad);
  4. Colateralii ordinari (unchi, mătuși, veri primari etc.);
  5. Soțul supraviețuitor (al defunctului).

Exemplu practic și consecințe juridice

În ipoteza în care o persoană decedată lasă ca unic moștenitor un descendent (copil) căsătorit, acesta din urmă va culege întreaga moștenire în calitate de moștenitor legal. Bunurile astfel dobândite vor intra în patrimoniul propriu al descendentului, fără ca soția acestuia să dobândească vreun drept asupra lor.

Discută cu un avocat Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Cu toate acestea, în eventualitatea decesului ulterior al descendentului care a moștenit bunurile de la părintele său, se va deschide o nouă succesiune. În acest din urmă caz, dacă descendentul era căsătorit la momentul decesului, soțul supraviețuitor va avea vocație succesorală, în calitate de moștenitor legal.

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

Este important de subliniat că soțul supraviețuitor are dreptul de a moșteni din întregul patrimoniu succesoral al soțului decedat, indiferent de proveniența bunurilor care îl compun. Astfel, soțul supraviețuitor va culege o cotă din succesiune care poate include:

  •  O parte din bunurile deținute în coproprietate cu defunctul;
  • O parte din bunurile proprii ale defunctului, inclusiv cele dobândite prin moștenire, donație sau testament, precum și cele achiziționate anterior încheierii căsătoriei.

În concluzie, deși soția legitimă nu are un drept direct asupra bunurilor moștenite de soțul său de la părinții acestuia, există posibilitatea ca, în mod indirect, în cazul decesului soțului, aceasta să ajungă să moștenească și bunurile provenite din succesiunea părinților soțului. Această situație se datorează faptului că soția are calitatea de moștenitor legal al soțului decedat și, în temeiul legii, are dreptul de a culege o cotă din întregul patrimoniu succesoral, indiferent de modul de dobândire a bunurilor care îl compun.

Această analiză evidențiază complexitatea regimului juridic al bunurilor în cadrul căsătoriei și importanța înțelegerii corecte a dispozițiilor legale în materie succesorală pentru protejarea drepturilor patrimoniale ale soților și moștenitorilor acestora.