Tulburarea liniștii publice – Legea 61/1991 actualizată

Blog

Ce înseamnă tulburarea liniștii publice?

Tulburarea liniștii publice reprezintă o faptă contravențională reglementată în legea 61/1991 prin care se sancționează conduita uneia sau a mai multor persoane prin care se stânjenește desfășurarea normală a societății prin mai multe moduri, comportament de natură să deranjeze sau să neliniștească publicul. 

Printre cele mai comune fapte de comitere a infracțiunii de tulburare a liniștii publice se mai pot enumera:

 • săvârșirea faptelor sau gesturilor obscene, profanarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora în spațiul public, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora;
 • constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârși acțiuni ilicite, contrare ordinii și liniștii publice și normelor de conviețuire socială;
 • alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menținere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol;
 • scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereții clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosință comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum și dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunțurilor și afișelor legal expuse în locuri anume destinate;
 • provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;
 • tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă.

În prezent, legea 61/1991 a fost actualizată în 2023, prin care s-a adaugat pct. 231 care prevede faptul că se sancționează fapta prin care se comercializează sau se oferă cu titlu gratuit băuturi alcoolice minorilor de către unitățile autorizate să comercializeze băuturi alcoolice.

Ore de liniște

Discută cu un avocat din Cluj astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Potrivit art. 2 pct. 26 din Legea 61/1991, orele de liniște prevăzute de prezenta lege sunt între 22,00-8,00 și 13,00-14,00. În aceste intervale orare nu este permisă tulburarea liniștii locatarilor prin producerea de zgomote, larmă sau folosirea oricărui obiect la intensitate mare. Cele menționate mai sus se aplică atât locuințelor persoanelor fizice sau imobilelor cu destinația de locuințe, cât și în localuri sau în sediile persoanelor juridice.

Unde se reclamă tulburarea liniștii publice?

Pentru a se reclama tulburarea liniștii publice, trebuie sesizate organele competente, menționate în art. 6 alin. (1) din legea 61/1991. Astfel, după cum reiese din acesta:

”Contravenţiile se constată de către primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră.”

De asemenea, legea 61/1991 mai prevede ca pentru faptele pentru care se dispune procesul-verbal, trebuie administrată de către organul constatator și sancțiunea incidentă.

Procesul-verbal contravențional prin care s-a aplicat amenda, poate fi contestat printr-o plângere, care trebuie depusă în termen de 15 zile de la comunicare acesteia. Instanța competentă să soluționeze contestația este Judecătoria.

Situația va fi diferită dacă vorbim despre un militar care săvârșește fapta de tulburare a liniștii publice. În acest caz,”procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unității din care face parte contravenientul, spre a i se aplica, dacă procesul-verbal este întemeiat, sancțiuni potrivit Regulamentului disciplinei militare.”.

Sancțiuni tulburarea liniștii publice

Sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice sunt prevăzute la art. 3, art. 4 și art. 5 din legea 61/1991 și variază în funcție de gravitatea faptei comise, locul comiterii acesteia și calitatea pe care a avut-o persoana la momentul săvârșirii contravenției. Astfel, amenda poate fi cuprinsă între 100 și 6000 lei.

Pentru faptele prevăzute în Legea 61/1991 la alin. 2 pct. 1), 2), 4), 24) și anume:

 • săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora;
 • constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârși acțiuni ilicite, contrare ordinii și liniștii publice și normelor de conviețuire socială, precum și actele de încurajare sau sprijinire, sub orice forma, a unor astfel de grupuri de persoane, care incită la dezordine socială;
  • aruncarea asupra unei persoane, construcții sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanțe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrității corporale sau sănătății, ori pagube materiale;
 • provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice,

săvârșite în incinta unei instituții de învățământ, a unei instituții de sănătate ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate, se vor majora limitele amenzii de la 1000 la 3000 lei.

Pentru faptele prevăzute în Legea 61/1991 la alin. 2 pct. 7) și 20) și anume:

 • acceptarea sau tolerarea practicării faptelor prevăzute la pct. 6) în hoteluri, moteluri, campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau în anexele acestora de către patronii sau administratorii ori conducatorii localurilor respective;
 • servirea și consumul bauturilor alcoolice in localuri publice și în afara acestora pe timpul desfășurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive, cu excepția spațiilor în care sunt organizate evenimente pentru celebrarea revelionului, zilelor unităților administrativ-teritoriale, ale categoriilor socio-profesionale sau pentru promovarea unor produse alimentare sau nealimentare, precum și a perimetrelor special amenajate și delimitate unde se desfășoară manifestări cultural-artistice cu acces controlat;

se dispune obligatoriu și se ia măsura suspendării activității localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 și 30 de zile, iar dacă această măsură nu este respectată, se va retrage autorizația de funcționare a localului public. Ambele măsuri sunt luate de organul care a eliberat autorizația, la propunerea organului constatator.

De asemenea, repetarea faptelor prevăzute la art. 2 alin (1), (25)-(27), și anume:

 • săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora;
 • tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă; 
 • tulburarea liniștii locatarilor între orele 22,00-8,00 și 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora; 
 • organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură să tulbure liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajari sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social, în mediul urban;

vor duce la agravarea răspunderii, iar limitele amenzii vor fi drastic ridicate, minimul începând de la 500 lei, iar maximul ajungând până la 6000 lei. Însă, această sancțiune este prevăzută alternativ cu prestarea muncii în folosul comunității, iar orele care sunt necesar a fi îndeplinite diferă de fapta care a fost repetată.