TVA Imobiliare 2024

Blog

Lege TVA imobiliare 2024

Începând cu anul 2024, tranzacțiile imobiliare vor fi supuse unui nou regim de taxare, stabilit prin modificările aduse Codului Fiscal de către Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023. Această lege, menită să asigure sustenabilitatea financiară a României pe termen lung, introduce trei cote principale de TVA aplicabile vânzărilor de imobile: 5%, 9% și 19%.

uzucapiune

Condiții pentru aplicarea cotei reduse de 5% TVA

Potrivit articolului V din Legea nr. 296/2023, pentru a beneficia de cota redusă de 5% TVA la achiziția unei locuințe în baza unui contract de vânzare încheiat în 2024, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • suprafața utilă a locuinței să nu depășească 120 mp (excluzând anexele gospodărești), iar valoarea locuinței și a terenului aferent să fie de maximum 600.000 lei (fără TVA);
 • locuința să fie achiziționată de persoane fizice, individual sau împreună cu alte persoane fizice;
 • să existe antecontracte de vânzare sau promisiuni de vânzare încheiate între 1 ianuarie și 31 decembrie 2023 pentru achiziția locuinței, cu plata în avans;
 • persoanele fizice să nu fi achiziționat anterior o altă locuință cu cota de 5% TVA;
 • locuința să fie finisată și locuibilă la data vânzării;
 • contractul de vânzare să se încheie în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024.

Criterii pentru aplicarea cotei reduse de 9% TVA

O cotă redusă de 9% TVA se va aplica pentru achiziția de locuințe de către persoane fizice, individual sau în comun, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

 • suprafața utilă a locuinței este de maximum 120 mp;
 • valoarea locuinței nu depășește 600.000 lei (fără TVA);
 • locuința este locuibilă la data livrării.

De menționat că, începând cu 1 ianuarie 2024, o persoană fizică poate achiziționa o singură locuință cu această cotă redusă.

Aplicarea cotei standard de 19% TVA

În cazul în care condițiile pentru cotele reduse de 5% sau 9% nu sunt îndeplinite, se va aplica cota standard de 19% TVA. Această cotă se aplică în situații precum:

 • suprafața utilă a locuinței depășește 120 mp;
 • valoarea locuinței este mai mare de 600.000 lei;
 • locuința nu este finisată și locuibilă la data livrării;
 • persoana fizică a mai achiziționat anterior o locuință cu cotă redusă de 5% sau 9% TVA.

Conform articolului 266, alineatul (1), punctul 16^1 din Codul Fiscal, prin locuințe care pot fi locuite la momentul livrării se înțeleg acele locuințe care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

 • acces liber și individual la spațiul locuibil, fără interferența posesiei și a folosinței exclusive a altor persoane sau familii.
 • acces la energie electrică și apă potabilă, precum și posibilitatea de evacuare controlată a apelor uzate și a reziduurilor menajere.
 • există cel puțin un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hranei și un grup sanitar.
 • finisajele exterioare includ cel puțin: acoperiș, geamuri și o ușă la intrare, în funcție de tipul construcției.
 • finisajele interioare includ cel puțin: pereți finisați cu vopsea, tapet, faianță sau alte materiale de finisare, podele finisate cu gresie, parchet sau alte materiale, și uși interioare, în funcție de proiect.
 • instalațiile sanitare și obiectele sanitare includ vas WC, lavoar și spălător cu cuvă, echipate cu bateriile aferente.
 • instalațiile electrice sunt complete, incluzând tabloul electric, dozele, întrerupătoarele/comutatoarele și prizele.

Când se plătește TVA la tranzacții imobiliare?

TVA-ul aferent tranzacțiilor imobiliare se achită de către cumpărător la momentul încheierii contractului de vânzare. 

Discută cu un avocat Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

În situația în care părțile încheie inițial un antecontract, plata TVA-ului nu se efectuează la acest moment, ci la încheierea contractului de vânzare final, odată cu transferul dreptului de proprietate. 

Calcul TVA imobiliare

Pentru a calcula corect TVA-ul aplicabil unei tranzacții imobiliare în 2024, este necesară evaluarea îndeplinirii criteriilor legale și determinarea valorii tranzacției. Principalii factori de luat în considerare sunt suprafața utilă a locuinței, valoarea totală a imobilului și condițiile de achiziție.

În cazul locuințelor care se încadrează la cota redusă de 5%, TVA-ul se determină prin aplicarea procentului de 5% la valoarea totală a imobilului, fără a include TVA. Astfel, pentru o locuință cu valoarea de 600.000 lei, TVA-ul de 5% va fi 30.000 lei, valoarea totală fiind 630.000 lei.

Pentru locuințele care îndeplinesc condițiile pentru cota redusă de 9%, TVA-ul se calculează aplicând procentul de 9% la valoarea imobilului. De exemplu, pentru o locuință de 600.000 lei, TVA-ul de 9% va fi 54.000 lei, valoarea totală fiind 654.000 lei.

În situația în care se aplică cota standard de 19%, TVA-ul se calculează prin aplicarea procentului de 19% la valoarea totală a imobilului. Astfel, pentru o locuință de 600.000 lei, TVA-ul de 19% va fi 114.000 lei, valoarea totală fiind 714.000 lei.