Microîntreprinderi – Acționar sau asociat unic în mai multe firme 2024

Blog

În data de 15 decembrie 2023 a fost publicată, în Monitorul Oficial, Ordonanța de Urgență nr. 115 din 14 decembrie privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Modificările apărute vor afecta, din punct de vedere fiscal, atât societățile mici, microîntreprinderile, cât și societățile mai mari, începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Una dintre cele mai importante modificări aduse prin OUG 115/2023, pe care o vom aborda în prezentul articol, vizează numărul microîntreprinderilor la care o persoană poate avea  calitatea de asociat/acționar în sensul că, începând cu data de 1 ianuarie 2024, o persoană va putea să dețină părți sociale sau acțiuni în mod direct sau indirect doar la o singură microîntreprindere.

Analizând contextul acestor modificări, precizăm că prin OG 16/2022 au fost stabilite condițiile referitoare la sistemul de impozitare a microîntreprinderilor, aplicabile de la data de 1 ianuarie 2023, prin care a fost reglementată o limitare a numărului de microîntreprinderi care pot fi deținute de un acționar ori asociat la 3 astfel de societăți. Astfel, art. 47 lit. (h) din Codul fiscal a fost modificat în sensul că, o microîntreprindere este o persoană juridică română dacă are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult 3 persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând și persoana care verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Modificarea adusă de OUG 115/2023 vizează același articol, respectiv art. 47 alin. (1) lit. h) și prevede scăderea numărului microîntreprinderilor în care o persoană poate avea calitatea de asociat ori acționar și poate deține, direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot de la 3 la o singură persoană juridică.

Prin urmare, consecința practică a noilor modificări este aceea că se reduce de la 3 la 1 numărul microîntreprinderilor în care o persoană poate avea calitatea de asociat/acționar deținând mai mult de 25% din titluri de participare sau din drepturile de vot.

Discută cu un avocat din Cluj dacă ai nevoie de ajutor pentru înființare SRL.

Înființare SRL

 

Ce se va întâmpla în situația în care o persoană deține părți sociale/acțiuni sau va fi asociat unic în mai multe firme în 2024?

În contextul noilor modificări legislative, apare o întrebare firească: ce se va întâmpla în situația în care o persoană are calitatea de asociat/acționar sau va fi asociat unic în mai multe firme în 2024? 

Răspunsul este dat tot de OUG 115/2023 care  modifică alin. (4) din art. 47 Cod fiscal, în sensul că, până la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal următor, asociații/acționarii persoanei juridice române care dețin, direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și la alte persoane juridice române care îndeplinesc condițiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, au îndatorirea de a stabili o singură persoană juridică română căreia să îi fie aplicabile prevederile privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Asemănător, OUG 115/2023 modifică și art. 52 alin. 7 din Codul fiscal, în sensul că, dacă în cursul anului fiscal, oricare dintre asociații/acționarii unei microîntreprinderi deține, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, asociații ori acționarii vor stabili microîntreprinderile care vor aplica prevederile privind impozitul pe profit, astfel încât condiția de deținere a unei singure microîntreprinderi să fie îndeplinită.

Astfel, putem observa faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2024, o persoană va putea avea calitatea de acționar/asociat  care deține, direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot doar la o singură microîntreprindere, însă, în cazul în care această persoană deține mai multe microîntreprinderi, consecința care intervine este aceea că va trebui să aleagă o singură societate care să rămână în sistemul de impozitare pe microfirme, iar celelalte societăți vor trebui să treacă la impozitarea pe profit.

Un avocat de la Blaj Law te poate ajuta cu înființare SRL.