Ce se întâmplă dacă depășești 90 zile concediu medical?

Blog

Număr maxim zile concediu medical

Concediul pentru incapacitate temporară de muncă este reglementat de dispozițiile art. 12-17 din OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate și se acordă în cazul în care, în mod temporar, asiguratul nu își poate îndeplini activitatea din motive medicale, cauzate de alte afecțiuni decât bolile profesionale sau de accidentele de muncă.

Deși este reglementat sub această demunire, respectiv sub denumirea de concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în termeni uzuali se utilizează denumirea de concediu medical.

Astfel, concediul medical presupune o incapacitate de muncă temporară, diferită de inaptitudinea fizică/psihică permanentă, care împiedică salariatul să îndeplinească atribuțiile specifice locului de muncă.

Discută cu un avocat specializat în dreptul familiei din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Ce se întâmplă dacă depășești 90 zile concediu medical?

Durata maximă anuală a concediului medical este de 183 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire și se acordă succesiv, respectiv, inițial pentru maxim 90 de zile. În contextul în care persoana în cauză necesită mai mult de 90 de zile de concediu medical, acesta se poate prelungi până la durata maximă de 183 de zile. Dar, începând cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi de către medicul specialist numai cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

Ca regulă, în situația în care la finalul celor 183 de zile nu s-a realizat recuperarea persoanei care a beneficiat de concediu medical, medicul primar sau, după caz, medicul specialist în afecţiunea principal invalidantă poate propune pensionarea de invaliditate.

Prin excepție, în situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării, medicul poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, în scopul evitării pensionării de invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate. În acest caz, prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, împreună cu CNAS, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.

Astfel, deși ca regulă, durata maximă a concediului pentru incapacitate temporară de muncă (concediu medical) nu poate depăși 183 de zile într-un an calendaristic, pentru motive justificate medicul poate să dispună în mod excepțional depășirea acestei durate.

Însă, legea reglementează și alte situații de excepție în care durata concediului medical poate fi mai mare, respectiv cazurile în care discutăm de boli speciale şi despre unele tipuri de arsuri stabilite prin lege. Astfel, în aceste situații, concediul pentru incapacitate temporară de muncă se poate acorda în condițiile legii, pentru:

  • un an, în intervalul ultimilor 2 ani, în cazul unor boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu acordul Ministerului Sănătăţii;
  • un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii;
  • pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză;
  • pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru unele tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare a OUG 158/2005, inclusiv pentru perioada de recuperare.