Implicațiile concediului medical asupra contractului individual de muncă

Blog

Concediul medical în Codul Muncii

Activitatea prestată de angajat pentru angajatorul său poate fi întreruptă în anumite situații, atât din inițiativa uneia dintre părți, cât și de drept. Desfășurarea normală a relațiilor de muncă poate fi afectată inclusiv de starea de sănătate a salariatului, caz în care salariatul are dreptul la concediu medical.

Concediul pentru incapacitate temporară de muncă, în termeni uzuali – concediul medical, se acordă fără aprobarea prealabilă a angajatorului, în baza unui certificat de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist.

Concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pentru o durată de cel mult 183 de zile în interval de un an, iar începând cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi până la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, după caz.

Câte zile de concediu medical ai voie pe an conform codului muncii?

Concediul pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă o cauză de suspendare de drept a contractului individual de muncă. Mai exact, pe durata concediului medical, se suspendă atât prestarea muncii de către salariat, cât și plata drepturilor de natură salarială de către angajator. Drept consecință, toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă sunt suspendate.

Pe durata concediului medical însă, salariații beneficiază de o indemnizație ce este plătită, ca regulă, în primele cinci zile de concediu medical de către angajator, iar restul sumei este suportată de către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

În ceea ce privește încetarea contractului individual de muncă, salariatul nu poate fi concediat pe durata concediului medical, deci nu se poate desface contractul de muncă în timpul concediului medical. Acest aspect presupune inclusiv faptul că cercetarea disciplinară a salariatului este suspendată până la încetarea duratei concediului medical, salariatul neputând fi convocat la cercetarea sa disciplinară.

Concediu medical în preaviz

Salariatul are dreptul de a beneficia de concediu medical în preaviz. Astfel, în situația în care, la data concediului medical, salariatul se află deja în perioada de preaviz (fie ca urmare a concedierii, fie ca urmare a demisiei), perioada de preaviz se suspendă în mod corespunzător, până la încetarea incapacității temporare de muncă, moment la care părțile vor relua relația de muncă din perioada de preaviz.
Cu toate acestea, contractul de muncă va înceta chiar și pe durata concediului medical, pentru motive de reorganizare judiciară a unității sau a falimentului angajatorului, precum și în cazul în care intervine o situație de încetare de drept a contractului individual de muncă, dintre cele prevăzute la art. 56 din Codul muncii – spre exemplu, la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; la data pensionării șamd.

Concediu medical în perioada de probă

O situație particulară vizează efectele concediului medical asupra perioadei de probă. Conform art. 31, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. În plus, pe durata perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislația muncii.

Din coroborarea dispozițiilor art. 31 alin. (4) și art. 49 alin. (6) din Codul muncii, rezultă că, atperioada de probă se prelungește cu zilele nelucrate de salariat perioada de probă se prelungește cu zilele nelucrate de salariat în cazul concediului medical în perioada de probă. Astfel, la întoarcerea din concediul medical, salariatul se va afla în continuare în perioada de probă, cu toate consecințele acesteia, inclusiv posibilitatea încetării contractul individual de muncă exclusiv printr-o notificare simplă, nemotivată, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți.

Având în vedere faptul că un concediu pentru incapacitate temporară de muncă suspendă inclusiv executarea contractului de muncă, rezultă că inclusiv concediul de odihnă va fi suspendat corespunzător, urmând a fi reluat la încetarea concediului medical, sau la un moment ulterior, după caz.

După câte luni de muncă ai dreptul la concediu medical?

Pentru a putea beneficia de concediu medical, angajatul trebuie să fi cotizat un stagiu de 6 luni în ultimele 12 luni.

În concluzie, la intervenirea unei probleme de sănătate a salariatului care implică un concediu pentru incapacitate temporară de muncă, contractul individual de muncă se suspendă, de drept, sub toate aspectele sale, în privința încheierii, modificării, executării și încetării contractului individual de muncă.

Dacă ai nevoie de un avocat specializat în dreptul muncii în Cluj, contactează-ne!

Aveți nevoie de un răspuns rapid? Doriți mai multe detalii despre concediul medical?

Consultați opinia unuia dintre avocații noștri specializați.

Sunați-ne: +40 740 492 998 sau contactați-ne folosind butoanele de chat de pe website.

Luni – Vineri 09:00-19:00

iDespre Noi
iSolicită o Consultație Specializată

Află Ce se întâmplă dacă depășești 90 zile concediu medical?