Ce se poate construi fără autorizație de construcție în 2024?

Blog

Construirea oricărui edificiu sau structură în România necesită în general obținerea unei autorizații de construcție. Cu toate acestea, reglementările legale în materie prevăd anumite excepții, potrivit cărora construcția poate fi realizată și fără această autorizație. Acest articol detaliază aceste excepții, în conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În esență, potrivit art. 11 din actul normativ antemenționat, construcțiile care nu necesită autorizație de construcție în anul 2024 fac parte din următoarele categorii:

  • Lucrări minore de reparații și întreținere: Reparații simple, precum cele la finisaje interioare sau exterioare, care nu modifică structura de rezistență sau aspectul arhitectural al clădirii.
  • Construcții temporare mici: De exemplu, chioșcuri, standuri, foișoare, care au o suprafață mică și sunt destinate utilizării temporare.
  • Garduri și ziduri de împrejmuire: Înălțimea și caracteristicile acestora trebuie să respecte reglementările locale și să nu afecteze siguranța publică sau drepturile vecinilor.
  • Construcții agricole simplificate: Anumite tipuri de construcții și adăposturi necesare pentru activitățile agricole, cu condiția ca acestea să nu fie destinate locuirii și să respecte normele de mediu și de siguranță.
  • Anexe gospodărești de dimensiuni reduse: Cum ar fi magazii de unelte sau adăposturi pentru animale, respectând limitele de dimensiuni impuse de legislație.
  • Instalații temporare pentru evenimente: Scene, tribune și alte structuri temporare pentru evenimente culturale, sportive sau publice, cu respectarea normelor de siguranță.

În egală măsură, având în vedere ca nu este nevoie de obținerea unei autorizații de construire pentru construcțiile care intră în categoriile indicate, în mod firesc, pentru acestea nu se impune nici obținerea unei autorizații de demolare.

constructie fara autorizatie

Condiții și Limitări

Respectarea normelor urbanistice: Chiar și pentru construcțiile care nu necesită autorizație, este important să se respecte planurile urbanistice zonale și reglementările locale.

Siguranța și conformitatea: Toate construcțiile trebuie să respecte normele de siguranță, să nu afecteze mediul înconjurător și să nu încalce drepturile altor persoane.

Obținerea aprobărilor necesare: În unele cazuri, chiar dacă nu este necesară autorizația de construcție, pot fi necesare alte tipuri de aprobări sau avize (de exemplu, avize de mediu).

În concluzie, legislația românească permite realizarea anumitor tipuri de construcții fără a obține o autorizație de construcție, dar acestea sunt limitate și supuse unor condiții specifice. Totuși, este  important ca orice persoană sau entitate care intenționează să construiască, să se informeze corespunzător anterior, să se asigure că imobilul pe care vrea să îl edifice se încadrează printre cele enumerate exhaustiv de art. 11 din Legea 50/1991 care nu necesită autorizație de construire și să respecte toate regulamentele și normele adiacente.

 

 

Discută cu un avocat din Cluj astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat