Legea 50/1991- Noua lege a construcțiilor fără autorizație

Blog

Legea 50/1991 actualizată 2022 – Noua Lege a construcțiilor fără autorizație

 Legea 102/2023 care aduce modificări Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, a fost publicată în noiembrie 2022, însă intrarea acesteia în vigoare a fost încetinită de formularea unei obiecții de neconstituționalitate la CCR, care a fost respinsă în 22 februarie 2023.

Noua lege a construcțiilor fără autorizație introduce formalități noi în ceea ce privește publicitatea autorizațiilor de construire, în cadrul termenelor de introducere a acțiunii în anulare, dar și reglementări speciale în ceea ce privește cererea de anulare a autorizației de construire.

Ce se poate construi fără autorizație de construcție?

constructie fara autorizatie

 Conform Legii 50/1991 – Noua Lege a construcțiilor fără autorizație, există anumite construcții sau lucrări care pot fi realizate fără a fi necesară obținerea unei autorizații de construcție.

 Articolul 11 alin. (1) din Legea 50/1991 cuprinde următoarele tipuri de construcții sau lucrări care pot fi realizate fără autorizație de construcție:

 • Reparații la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate
 • Reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora
 • Reparații şi înlocuiri de tâmplărie interioară
 • Reparații şi înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări
 • Reparații şi înlocuiri de sobe de încălzit şi ale coșurilor de fum aferente
 • Tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje interioare, precum şi pardoseli interioare
 • Reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă şi culorile clădirilor
 • Reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare, precum şi reparații la branșamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății
 • Montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilități
 • Lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității şi formei arhitecturale a elementelor de fațadă, astfel:
  1. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare
  2. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri
 • Lucrări de întreținere curentă, întreținere periodică şi reparații curente la infrastructura de transport şi la instalațiile aferente
 • Modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare
 • Schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desființare pentru care Legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate
 • Instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice şi tehnice stabilite prin Regulamentul UE 2020/1070 al Comisiei
 • Lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii şi stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor, în vederea autorizației de securitate la incendiu
 • Lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecție şi împăduriri pe terenuri degradate;
 • Lucrări de construcții funerare subterane şi supraterane, cu avizul administrației cimitirului;
 • Lucrări pentru amplasarea de structuri ușoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfășurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.
 • Lucrările de întreținere periodică şi reparațiile curente la infrastructura sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, precum şi la instalațiile aferente, inclusiv malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea prealabilă a unităților administrativ-teritoriale

 Așadar, se pot executa lucrări care nu modifică structura de rezistență şi/sau aspectul arhitectural al construcțiilor.  

Anexe gospodărești fără autorizație

 Sintagma anexe gospodărești definește o categorie de construcții amplasate în imediata vecinătate a locuinței, cu caracter definitiv sau provizoriu, ce are ca scop adăpostirea unor activități specifice, complementare locuirii. Printre acestea, se numără bucătăriile de vară, foișoare, magaziile, depozitele. Asimilate anexelor sunt piscinele, garajele, serele. 

 Este necesară obținerea unei autorizații de construire în cazul în care construirea anexei necesită fundație și pereți, acces la utilități sau dacă au rol de adăpost pentru animale. 

 Așadar, proprietarul poate construi fără autorizație orice anexă amplasată pe sol, care deține acoperiș dar nu și pereți (cum ar fi serele fără fundație, aleea din curte și alte construcții ușoare care nu implică o fundație permanentă). 

Tipuri de gard fără autorizație

 Precum în situația anexelor gospodărești, nici gardurile care necesită fundație nu pot fi construite fără obținerea autorizației de construire. În schimb, pot fi construite garduri fără autorizație de construire dacă nu este necesară fundația (cum ar fi acele garduri care presupun stâlpi înfipți în pământ, care pot fi mutați ușor) sau gardurile vii. Materialul dintre stâlpi poate fi lemn, plasă sau orice asemenea material care asigură mobilitatea gardului. 

 Totodată, conform art. 11 din Legea 50/1991 – Noua Lege a construcțiilor fără autorizație, este permisă repararea sau refacerea gardului, cu condiția ca această lucrare să păstreze aceeași structură de rezistență și același stil arhitectural aprobat inițial.

Construcție ușoară fără autorizație

 În categoria construcțiilor ușoare sunt cuprinse structurile care au ca scop acoperirea terenurilor de sport existente sau cele destinate desfășurării de evenimente culturale (acestea din urmă vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare). Dacă acestea sunt construite respectând condiția ca ele să fie demontabile, atunci acestea pot fi construite fără autorizație.

Există case care nu necesită autorizație de construcție?

În general, orice construcție locuibilă presupune obținerea unei autorizații de construire însă există și alternative:

a. Casele mobile – În această categorie sunt incluse casele construite pe un șasiu cu roți. Aceasta diferă de o rulotă, poate fi transportată cu ajutorul unui autoturism. Este esențială deținerea unui număr de înmatriculare deoarece, în caz contrar, poate fi considerată o construcție obișnuită (care necesită autorizare).

În anumite situații poate fi necesară obținerea unei autorizații de amplasare, de la autoritățile locale, însă aceasta este mai ușor de obținut.

b. Casa realizată din containere – acest tip de casă nu necesită obținerea unei autorizații de construire, nici acestea nu necesită fundație. 

Amenda construcție fără autorizație

 Amenda pentru construcțiile realizate în lipsa unei autorizații de construire este cuprinsă între 1.000 și 100.000 de lei. Ulterior, persoana care a realizat construcția va fi obligat să intre în legalitate (într-un termen rezonabil) altfel, ar putea fi dat în judecată de către Primărie și ar putea fi obligat la demolarea construcției.

Pași intrare în legalitate construcție fără autorizație

 În cazul în care ai construit o casă fără autorizație de construire, poți intra în legalitate în diferite moduri, în funcție de data la care a fost ridicat imobilul:

 1. Înainte de 1 august 2001 – dacă te regăsești în această situație, atunci conform art. 37 alin (2) (Legea 7/1996) îți poți înscrie dreptul de proprietate în Cartea Funciară, pe baza Certificatului de atestare fiscală și documentația cadastrală a imobilului. 
 2. După 1 august 2001 – în acest caz, raportarea se face la perioada de timp care a trecut din momentul edificării:
 • dacă nu au trecut 3 ani – în urma aplicării sancțiunii contravenționale, punerea în legalitate poate începe în baza unui certificat de atestare privind edificarea construcției
 • dacă au trecut mai mult de 3 ani – vor fi îndeplinite condițiile necesare construcțiilor din categoria anterior menționată și încă o condiție adițională legată de expertiza tehnică (efectuată pentru verificarea calității lucrării).

După cât timp se prescrie o construcție fără autorizație?

 Termenul de prescripție al aplicării sancțiunii contravenționale pentru construirea fără obținerea unei autorizații de construire este de 3 ani și începe de la data finalizării în fapt a lucrărilor. 

Află care sunt pașii pentru intrare în legalitate a unei construcții fără autorizație.

Dacă vă confruntați cu probleme legate de construcții fără autorizație sau aveți nelămuriri despre cum Legea 50/1991 Noua Lege a construcțiilor fără autorizație – vă afectează proiectul, nu riscați sancțiuni sau complicații legale. Contactați astăzi echipa de avocați din Cluj Blaj Law pentru o consultație juridică detaliată și asigurați-vă că proiectul dvs. este în conformitate cu legea.