Conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Blog

Alcoolemia la volan este o problemă frecventă a șoferilor din România. În acest articol, echipa noastră de avocați va răspunde la principalele întrebări legate de conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Alcoolemia la volan

Art 336 Cod Penal

Dispozițiile dreptului penal pozitiv incriminează în cuprinsul art 336 Cod penal: (1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Se arată, totodată, că fapta se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Mai mult, la alin. (2) al art 336 Cod Penal se precizează următoarele: Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

În linii mari, cu privire la incriminarea faptelor de conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducere sub influența substanțelor psihoactive se impun a fi făcute câteva mențiuni, și anume:

 • Prin Decizia nr. 732 din data de 16 decembrie 2014, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate cu care a fost învestită spre competentă soluționare și a constatat că sintagma ,,la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul dispozițiilor art 336 Cod penal alin. (1) din Codul penal este neconstituțională.

În alți termeni, practic, instanța de control constituțional a stabilit faptul că, pentru reținerea infracțiunii, importantă este determinarea și gradul îmbibației alcoolice în sânge de la momentul depistării în trafic a prezumtivului făptuitor, cea care exista la momentul realizării acțiunii de conducere. În caz contrar, practic, consumarea infracțiunii s-ar realiza în funcție de un moment aleatoriu, prelevarea mostrelor de sânge, ceea ce e în dezacord cu principiile directoare ale dreptului penal.

 • De asemenea, în practica judiciară s-a pus problema, dacă se va reține un concurs de infracțiuni în ipoteza în care persoana depistată în trafic se află atât sub influența alcoolului, având o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/alcool pur în sânge și, totodată, se află și sub influența substanțelor psihoactive?

Prin Decizia nr. 11 din data de 22 februarie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a tranșat și această chestiune. Instanța supremă a admis sesizarea Curții de Apel Cluj – Secția Penală și a stabilit faptul că: ,,Fapta unei persoane de a conduce pe drumurile publice un autovehicul, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge şi aflându-se sub influenţa unor substanţe psihoactive, întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) şi (2) din Codul penal, infracţiune unică.”

 • Bineînțeles, în raport de prevederile art 336 Cod penal alin. (2) și formularea legislativă referitoare la ,,substanțele psihoactive”, în practica judiciară nu au întârziat să apară discuții referitoare la comiterea infracțiunii doar în ipoteza în care prezumtivul făptuitor se afla sub influența substanțelor psihoactive la care se referă Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive sau / și Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, respectiv Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope.

Și de această dată problema cu care s-au confruntat instanțele penale a fost lămurită de Înalta Curte de Casație și Justiție care, prin Decizia nr. 48 din data de 9 iunie 2021, a stabilit faptul că: „folosirea sintagmei «substanţe psihoactive» din cuprinsul normei de incriminare a art. 336 alin. (2) din Codul penal include, pe lângă categoria de substanţe la care face referire Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, şi substanţele prevăzute în conţinutul Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare”.

De la ce alcoolemie se face dosar penal?

Ca atare, din cele mai sus precizate se desprind următoarele concluzii: pentru a constitui infracțiunea de conducere sub influența băuturilor alcoolice sau conducere sub influența substanțelor psihoactive, este necesar ca persoana depistată în trafic să se afle sub influența alcoolului, având o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge și / sau să se afle sub influența substanțelor psihoactive la momentul conducerii autovehicului pe drumurile publice.

În situația în care valoarea alcoolemiei este mai mică de 0,80 g/l alcool pur în sânge, fapta de conducere sub influența alcoolului constituie contravenție și este sancționată de dispozițiile art. 102 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 195/2002.

În acest context, menționăm că dispozițiile art. 88 din conținutul OUG nr. 195/2002 prevăd că: (5) Persoana care conducere pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, testate de polițistul rutier cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic și depistată ca având o concentrație de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, îi poate solicita acestuia să i se recolteze mostre biologice în cadrul unităților sau instituțiilor medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge.

Mai departe, la alin. (6) se precizează că: ,,Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, testate cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic și depistată ca având o concentrație de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltării mostrelor biologice, în vederea stabilirii de alcool în sânge.

Subliniem, deopotrivă, că în măsura în care conducătorul autovehiculului refuză să însoțească organele de poliție la unitatea medicală în vederea recoltării mostrelor biologice, atunci acestuia i se va reține infracțiunea de refuzul sau sustragerea de la recoltarea mostrelor biologice prevăzută de art 337 Cod penal.

Dovada înlocuitoare este cu sau fără drept de circulație?

Dispozițiile art. 111 din OUG nr. 195/2002 prevăd că: (1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se retine în urmatoarele cazuri: b) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la (…) art. 336 din Codul penal.

De asemenea, la alin. (3) al aceluiași articol se precizează că în situația în care se comite infracțiunea de conducere sub influența băuturilor alcoolice sau conducere sub influența substanțelor psihoactive prevăzută de art. 336 Cod penal, dovada înlocuitoare, în urma reținerii permisului de conducere este dovadă fără drept de circulație.

Totuși, la alin. (6) a art. 111 din OUG nr. 195/2002 apare o dispoziție ce ar părea la o primă vedere contradictorie în raport de cele menționate mai sus care arată că: La cererea titularului permisului de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulaţie, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea clasării, renunţării la urmărirea penală sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Modul de soluţionare a cererii de prelungire a dreptului de circulaţie se comunică şi şefului poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.

În ceea ce ne privește, considerăm că dispozițiile precitate sunt aplicabile în situații practice, în funcție de particularitățile fiecărei spețe. Exemplificativ, să presupunem că o persoană este depistată în trafic, moment la care s-a determinat că avea o îmbibație alcoolică de 0,95 g/l alcool pur în sânge, în condițiile în care aceasta transporta la unitatea medicală o persoană cu o plagă deschisă ce necesita îngrijiri medicale de urgență, în condițiile în care nu a avut posibilitatea reală de a contacta serviciile de ambulanță. Din punctul nostru de vedere, într-o astfel de situație se impune ca organul judiciar să analizeze în concret dacă circumstanțele reale de comitere a faptei impun sau nu eliberarea unei dovezi înlocuitoare a permisului de circulație cu sau fără exercitarea dreptului de a conduce.

Anulare permisului de conducere

Oricum, dispozițiile art. 114 din OUG nr. 195/2002 prevăd faptul că se dispune anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română următoarele situații:

 • atunci când titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiunea prevăzută de art. 336 din Codul penal;
 • titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal;
 • permisul de conducere a fost obținut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) din Codul penal, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătoarească definitivă.

De asemenea, atunci când titularul unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, se află în situația în care a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiunea de conducere sub influența băuturilor alcoolice sau conducere sub influența substanțelor psihoactive prevăzută de art 336 Cod penal sau i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, dispozițiile art. 1141 din cadrul OUG nr. 195/2002 prevăd că se impune interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pe o perioadă de 1 an, cu ziua imediat următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

Redobândire permis suspendat din cauza alcoolemiei sau a substanțelor psihoactive

Dispozițiile art. 113 din OUG nr. 195/2002 prevăd faptul că: ,,permisul de conducere se restituie titularului în baza hotărârii judecătorești definitive prin care s-a dispus achitarea sau dacă procesul-verbal de contravenție s-a anulat.”

De reținut sunt și prevederile art. 1061 din cuprinsul OUG nr. 195/2002 care prevăd că: (1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, un test de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru: a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, precum și faptul că: (3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) şi (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie sau nu se prezintă pentru susţinerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.

În alte cuvinte, de pildă, dacă în faza judecății se dispune o soluție de amânare a aplicării pedepsei, în condițiile art. 83 – 90 din Codul penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice sau conducere sub influența substanțelor psihoactive prevăzute de art 336 Cod penal, titularul permisului de a conduce nu își redobândește exercitarea dreptului de a conduce fără nicio condiție, ci acesta va trebui să susțină un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație.

În fine, în măsura în care s-a pronunțat o hotărâre de condamnare sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice sau conducere sub influența substanțelor psihoactive  prevăzute de art 336 Cod penal, permisul de conducere se anulează, iar redobândirea permisului suspendat se realizează dacă:

 • au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate;
 • a trecut un an de la data graţierii totale ori a restului de pedeapsă, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau de la data împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei;
 • a intervenit amnistia;
 • interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a fost executată integral ori executarea acesteia a încetat în alt mod prevăzut de lege;
 • a intervenit reabilitarea.

 

Avocații noștri specializați în drept penal au experiență în astfel de cazuri și vă pot îndruma și reprezenta. Contactează-ne acum!