Contract de comodat auto – ce presupune și particularități

Blog

Ce înseamnă contractul de comodat auto?

Contractul de comodat, denumit și împrumutul de folosință, reprezintă un contract, cu titlu gratuit, adică nu se percepe niciun preț, prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil, unei alte părți, numită comodatar, în scopul folosinței bunului respectiv și al obligației de restituire după un anumit timp, stabilit de părți.

Particularitățile unui contract de comodat auto

Una dintre particularitățile esențiale ale acestui tip de contract îl reprezintă faptul că, prin încheierea unui contract de comodat având ca obiect un vehicul, nu va fi transmisă proprietatea asupra autoturismului, ci doar folosința acestuia. De asemenea, odată ce a fost transmisă folosința bunului, comodatarul va putea folosi mașina atât pe drumurile publice din România, cât și pe drumurile publice din străinătate.

Un alt aspect important rezultă chiar din prevederile art. 2151 Cod civil, în care se prevede cine suportă cheltuielile privitoare la utilizarea bunului, respectiv comodatarul. Însă, în cazul în care aceste cheltuieli sunt mult mai împovărătoare, fiind efectuate de urgență, în scopul salvării de la degradarea bunului, comodatarul va avea dreptul la rambursarea acestor cheltuieli de la comodant.

Acte necesare încheierii unui contract de comodat auto

acte necesare

Ca o precizare prealabilă, legea nu impune autentificarea la notar a contractului de comodat auto, însă pentru o siguranță suplimentară, înregistrarea contractului ar fi recomandată.

Astfel, în situația în care contractul de comodat auto va fi încheiat și autentificat la notar, părțile vor avea nevoie de următoarele acte:

  • Actul de identitate al comodantului, respectiv al comodatarului
  • Certificatul de înmatriculare, precum și cartea de identitate a vehiculului
  • Certificatul fiscal eliberat de Direcția Generală de Impozite și Taxe

Este posibilă reprezentarea în baza unei procuri speciale, în situația în care una dintre părți nu poate fi prezentă la notar în vederea încheierii contractului.

În ceea ce privește contractul de comodat auto încheiat printr-un înscris sub semnătură privată care are dată certă, acesta va constitui titlu executoriu și va putea fi opus, în condițiile legii, în cazul încetării contractului prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

Ce conține un contract de comodat auto ?

Pentru a fi valabil încheiat, contractul de comodat trebuie să cuprindă câteva elemente esențiale, cum ar fi:

  • Date privind identitatea părților contractante
  • Obiectul contractului
  • Obligațiile părților
  • Durata contractului
  • Încetarea contractului
  • Alte clauze
  • Data și semnătura părților

Contactează echipa Blaj Law din Cluj pentru consiliere și reprezentare juridică!