Contract De Comodat Sediu Social

Blog

Ce înseamnă contract de comodat sediu social ?

Contractul de comodat având ca obiect un sediu social reprezintă o specie a contractului de comodat, denumit și împrumut de folosință. Acest tip de contract este definit de art. 2146 Cod civil ca fiind un contract cu titlu gratuit prin care o parte care deține un bun mobil sau imobil, numită comodant, îl remite unei alte părți, numite comodatar, în scopul folosinței acelui bun și cu obligația de a-l restitui după un anumit timp. Prin urmare, încheierea unui astfel de contract are ca obiect un imobil, iar scopul pentru care se încheie acesta poate fi folosința bunului cu titlu de sediu social.

Ca regulă, orice persoană care are un drept de folosință asupra bunului poate fi comodant, dacă nu îi este interzis prin lege sau prin contract. Astfel, se poate observa că legea nu condiționează ca o persoană să dețină un drept de proprietate asupra bunului care face obiectul contractului de comodat, ci doar să aibă un drept de folosință asupra acestuia. Consecința practică acestei constă în aceea că, la rândul său, comodatarul, dobândind un drept de folosință asupra bunului, va putea încheia un alt contract de comodat cu o terță persoană, asupra aceluiași bun, fiind condiționat doar de acordul prealabil al comodantului.

Prin contractul de comodat având ca obiect un sediu social se stabilește scopul pentru care se încredințează bunul, condițiile în care acesta va fi utilizat, precum și responsabilitățile părților în timpul perioadei pentru care se împrumută bunul.

Particularitățile unui contract de comodat sediu social

Acest tip de contract este esențialmente un contract cu titlu gratuit. Astfel, comodantul nu va putea pretinde o contraprestație în scopul folosinței bunului de către comodatar. În cazul în care nu se respectă această condiție, contractul de comodat va fi recalificat într-un contract de locațiune, fiind aplicabile regulile specifice acestui tip de contract.

Prin încheierea unui contract de comodat având ca obiect un imobil folosit cu destinația de sediu social, se va transfera doar dreptul de a utiliza bunul, iar dreptul de proprietate va rămâne în continuare la comodant. Astfel, comodatarul va avea dreptul de a folosi bunul numai în scopul în care a fost prevăzut în contract, respectiv drept sediu social.

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Contractul va putea să fie încheiat atât în formă autentică la notar, cât și printr-un înscris sub semnătură privată între părți.

Un alt aspect important rezultă chiar din prevederile art. 2151 Cod civil, în care se reglementează faptul că, în ceea ce privește cheltuielile privitoare la utilizarea bunului, acestea vor fi suportate de comodatar, însă, în cazul în care aceste cheltuieli sunt mult mai împovărătoare, fiind făcute de urgență, în scopul salvării de la degradare a bunului, comodatarul va avea dreptul la rambursarea acestor cheltuieli de la comodant.

O altă particularitate a contractului de comodat având ca obiect un sediu social o reprezintă aceea că, este posibilă încheierea contractului între comodant și firma acestuia, pe post de comodatar. Mai precis, în situația în care comodantul decide să înființeze un PFA sau un SRL va avea nevoie de un sediu social. Prin urmare, comodantul va putea să încheie un contract de comodat având ca obiect un imobil în scopul folosinței acestuia pe post de sediu social, cu persoana fizică care se înregistrează drept PFA sau cu persoana juridică nou înființată, care va avea calitatea de comodatar.

În situația în care, la sediul social prevăzut în contract, comodatarul desfășoară și activități economice, pe lângă încheierea contractului de comodat, va fi necesar și acordul vecinilor ori acordul asociației de proprietari în vederea constituirii sediului social. În schimb, dacă activitatea economică se desfășoară în altă parte, acest acord nu va mai fi necesar, fiind suficient să existe un contract de comodat în vederea constituirii sediului social.

Contractul de comodat având ca obiect un sediu social, încheiat printr-un înscris sub semnătură privată care are dată certă, constituie titlu executoriu și va putea să fie opus celeilalte părți, în condițiile legii, în cazul încetării acestuia prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

Model contract de comodat sediu social / Elementele esențiale ale contractului

Pentru ca un contract de comodat având ca obiect un sediu social să fie valabil și să poată fi opozabil, trebuie să conțină câteva elemente esențiale, și anume:

  • datele personale ale părților contractante;
  • obiectul contractului;
  • durata contractului;
  • obligațiile comodantului și ale comodatarului;
  • încetarea contractului;
  • data și semnătura părților.