Contract vânzare-cumpărare auto – model 2024 & informații

Blog

Riscurile unui contract de vânzare-cumpărare auto fără clauze specifice

Contractul de vânzare este reglementat în cadrul articolului 1650 Cod Civil prin care vânzarea este definită ca fiind „contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească”. Așadar, în principiu, contractul de vânzare-cumpărare auto se supune normelor prevăzute la Titlul IX, Capitolul 1 Contractul de vânzare, cu anumite completări cuprinse în Codul de procedură fiscală. 

Conform Ordinului nr. 1069 din 28 iulie 2016, este obligatorie utilizarea formularului tipizat al contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport prevăzut în Anexa numărul 2, care poate fi descărcat: Contract Vânzare Cumpărare Auto.

Totuși, la acest contract standard pot fi adăugate anexe, care să cuprindă clauze specifice pe care vânzătorul și cumpărătorul în cauză doresc să le includă în contractul acestora de vânzare-cumpărare. În realizarea acestor anexe, este necesară respectarea condițiilor esențiale de validitate a contractului de vânzare cumpărare

Întrebări frecvente despre contractul de vânzare-cumpărare auto

  • Există o sumă minimă pentru un contract vânzare – cumpărare auto?

Potrivit articolului 1660 din Codul civil „(1) Prețul constă într-o sumă de bani. (2) Acesta trebuie să fie serios și determinat sau cel puțin determinabil.‟ Așadar, nu există o sumă minimă stabilită pentru un contract de vânzare-cumpărare auto, însă este necesar ca acesta să fie serios, deci să fie un preț realist, raportat la valoarea de piață a vehiculului vândut. 

Așadar, un cumpărător precaut trebuie să studieze piața auto pentru a putea avea o imagine corectă privind costul unui autovehicul asemănător celui pe care vrea să îl cumpere. Prețul este influențat de factori precum marca, modelul, anul fabricării, tipul de combustibil utilizat sau alte dotări ale automobilului.

  • În câte exemplare se întocmește un contract de vânzare-cumpărare auto?

Contractul de vânzare-cumpărare auto se întocmește în 5 exemplare:

  1. un exemplar certificat va rămâne la vânzător;
  2. un exemplar se depune la organul fiscal local unde își are domiciliul fiscal vânzătorul mașinii;
  3. un alt exemplar certificat va rămâne la cumpărător
  4. un exemplar se depune la organul fiscal local unde își are domiciliul fiscal cumpărătorul mașinii;
  5. un exemplar se va depune la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, după ce organul fiscal de la domiciliul cumpărătorului înscrie numărul de înregistrare din Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.
  • Cât este valabil un contract de vânzare-cumpărare auto?

Contractul de vânzare-cumpărare auto nu are un termen de valabilitate, acesta fiind valabil atâta timp cât este încheiat în mod valid și nu există vreo condiție esențială de încheiere a contractului care să nu fie îndeplinită. 

În schimb, există un termen care trebuie respectat în ceea ce privește înmatricularea autoturismului. Acesta trebuie înmatriculat în maxim 30 de zile de la achiziționarea autovehiculului printr-un contract de vanzare-cumparare auto.

Model contract vânzare-cumpărare auto

Așadar, contractul standard de vânzare-cumpărare al unui autovehicul este prevăzut în Anexa 2 la Ordinul  nr. 1069 din 28 iulie 2016 și poate fi descărcat și completat: Contract Vânzare Cumpărare Auto.

Află unde se încheie contractul de vânzare-cumpărare auto?