Ce înseamnă fals intelectual?

Blog

Ce este falsul intelectual?

În esență, falsul intelectual reprezintă fapta infracțională constând în actul deliberat al unui funcționar public (în sensul legii penale) de alterare a adevărului în cuprinsul unui document oficial, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Infracțiunea de fals intelectual poate fi comisă atât prin acțiune cât și prin inacțiune, adică fie prin inserarea intenționată în cuprinsul documentului oficial a unor date nereale, fie prin omisiunea de a menționa anumite aspecte relevante, cunoscute făptuitorului, la momentul întocmirii actului oficial producător de efecte juridice.

Elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual

 • Subiectul Activ: Această infracțiune poate fi comisă de către funcționarii publici aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. De menționat este faptul că dreptul penal atribuie conceptului de „funcționar public” o sferă mai largă de aplicabilitate in care sunt incluse totalitatea persoanelor care desfășoară activitate în conformitate cu art. 175 Cod penal.
 • Obiectul Material: Vizează documentele oficiale pe care le-ar putea emite un organ competent cu atribuții publice. Acestea includ, dar nu se limitează la, documente administrative, acte de identitate sau de stare civilă, contracte ale instituțiilor publice, înscrisuri notariale, acte medicale, carnete de muncă, etc.
 • Modalitatea de Realizare (latura obiectivă): Actul de falsificare poate lua diverse forme, de la introducerea de informații false în înscrisul oficial, la omisiunea de a insera anumite date, fapte sau împrejurări necesar a fi consemnate în actul respectiv, deși funcționarul avea cunoștință de acestea.
 • Intenția (latura subiectivă): Elementul intențional este crucial pentru reținerea ăn sarcina funcționarului public a unei infracțiuni de fals intelectual, fiind necesar a se dovedi că fapta a fost săvârșită în mod deliberat, respectiv cu intenție directă sau indirectă.
 • Scopul: deși scopul falsului intelectual este, de regulă, obținerea unui beneficiu pentru sine sau pentru altul, sau evitarea unei responsabilități ori a unei consecințe negative, din punct de vedere al reținerii săvârșirii faptei, este irelevant motivul pentru care a fost săvârșită infracțiunea. Acest lucru este consecința faptului că prin simpla săvârșire a faptei, fără a se analiza scopul urmărit, se creează o stare de pericol social pentru încrederea publică în instituțiile oficiale, suficientă să atragă o pedeapsă penală.
Discută cu un avocat specializat în drept penal din Cluj astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Exemple Specifice de Fals Intelectual

 • În Domeniul Administrativ: Modificarea sau falsificarea unor acte de identitate, adeverințe, titluri, declarații de avere, licențe, autorizații sau alte documente oficiale provenite de la instituții ce reprezintă puterea executivă în stat.
 • În Sfera Academică: Falsificarea diplomelor sau a oricăror certificate de studii
 • În Domeniul Medical: Alterarea rapoartelor medicale sau a rețetelor.
 • În Sfera Financiară: Falsificarea bilanțurilor contabile, a rapoartelor de audit sau a declarațiilor fiscale.

Implicațiile Juridice ale Falsului Intelectual

 • Consecințe Penale: Pedeapsa: Infracțiunea de fals intelectual se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani, în funcție de circumstanțele concrete ale săvârșirii faptei care urmează a fi valorificate la individualizarea pedepsei aplicate.
 • Repercusiuni Civile: Pe lângă sancțiunile penale, făptuitorul poate fi obligat să acorde despăgubiri persoanelor sau chiar instituțiilor prejudiciate prin săvârșirea faptei.
 • Implicații Profesionale: În funcție de domeniul în care se comite infracțiunea de fals intelectual, făptuitorul poate fi supus unor sancțiuni disciplinare, inclusiv pierderea dreptului de exercitare a profesiei.

Prevenire și Conștientizare

În acest sens, menționăm o serie de aspecte esențiale cum ar fi importanța verificării riguroase a documentelor și menținerii unui standard înalt de integritate profesională și personală a funcționarilor publici, cât și necesitatea implementării de sisteme eficiente de control și audit intern în instituții publice pentru a preveni și detecta falsurile intelectuale.

Falsul intelectual este o infracțiune serioasă, cu implicații profunde în sfera legală, profesională și etică. Conștientizarea acestei infracțiuni și a consecințelor sale este esențială pentru menținerea integrității sistemului public și a încrederii sociale în instituțiile statului.