În cât timp se poate contesta un contract de vânzare-cumpărare?

Blog

Contractul de vânzare-cumpărare reprezintă un pilon fundamental al tranzacțiilor comerciale și civile, fiind unul dintre cele mai frecvente acte juridice în societatea modernă. Acest acord bilateral presupune transferul dreptului de proprietate asupra unui bun în schimbul unui preț convenit între părți. 

Cu toate acestea, pot apărea situații în care una dintre părți dorește să conteste valabilitatea contractului, invocând diverse motive de nulitate. Acest articol analizează condițiile și termenele în care se poate contesta un contract de vânzare-cumpărare, oferind o perspectivă juridică detaliată asupra acestui aspect complex.

Contestarea unui contract de vânzare-cumpărare

Pentru a putea contesta un contract de vânzare, trebuie să existe motive temeinice care să justifice această acțiune. Aceste motive țin, în general, de condițiile de validitate a contractului, astfel cum sunt reglementate de Codul Civil. Printre cele mai frecvente motive de contestare se numără viciile de consimțământ, incapacitatea părților, obiectul ilicit sau imposibil, lipsa formei cerute de lege și nerespectarea dreptului de preempțiune.

semnare contract

Viciile de consimțământ reprezintă una dintre cele mai importante cauze de nulitate a contractului. Acestea includ eroarea, dolul, violența și leziunea. Eroarea se referă la o falsă reprezentare a realității, care poate vicia consimțământul unei părți. Pentru a atrage nulitatea, eroarea trebuie să fie esențială și scuzabilă. Dolul presupune inducerea în eroare a unei părți prin manopere frauduloase, cu intenția de a obține consimțământul la încheierea contractului. Violența constă în constrângerea unei persoane, prin forță fizică sau morală, pentru a o determina să încheie contractul. Leziunea reprezintă prejudiciul suferit de una dintre părți datorită disproporției evidente între prestațiile părților la momentul încheierii contractului.

Incapacitatea părților de a încheia contractul este un alt motiv frecvent de contestare. Sunt considerați incapabili minorii sub 18 ani și persoanele care beneficiază de o măsură specială de ocrotire, precum consilierea judiciară sau tutela specială. În cazul acestor categorii de persoane, contractele încheiate fără a fi reprezentați sau fără încuviințarea părinților ori sau a tutorelui și, după caz, fără autorizarea instanței de tutelă, sunt anulabile.

Obiectul ilicit sau imposibil al contractului poate atrage, de asemenea, nulitatea acestuia. Sunt considerate ilicite vânzările de bunuri scoase din circuitul civil, de substanțe interzise sau cele care aduc atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 

Lipsa formei cerute de lege pentru validitatea contractului poate constitui un motiv de nulitate absolută. Un exemplu clasic este vânzarea imobilelor, care trebuie încheiată în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute.

Nerespectarea dreptului de preempțiune poate duce la anularea contractului în anumite situații. Dreptul de preempțiune reprezintă prioritatea conferită de lege sau de contract anumitor persoane de a cumpăra cu prioritate un bun, în caz de vânzare.

În cât timp se poate contesta un contract de vânzare-cumpărare?

Termenul în care se poate contesta un contract de vânzare-cumpărare depinde de motivul invocat și de tipul nulității care afectează contractul. Codul Civil distinge între nulitatea absolută și nulitatea relativă, fiecare având un regim juridic diferit.

Discută cu un avocat Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Nulitatea absolută poate fi invocată oricând, de orice persoană interesată, și nu poate fi acoperită prin confirmare. Aceasta se aplică în cazurile de obiect ilicit sau imposibil, lipsă a formei cerute de lege pentru validitatea contractului, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege. Acțiunea în constatarea nulității absolute este imprescriptibilă, ceea ce înseamnă că aceasta poate fi introdusă oricând.

Nulitatea relativă, pe de altă parte, poate fi invocată doar de partea ocrotită de lege într-un anumit termen de prescripție. Termenul general de prescripție pentru acțiunea în anulare întemeiată pe nulitatea relativă este de 3 ani. Totuși, momentul de la care începe să curgă acest termen diferă în funcție de motivul nulității. În caz de eroare sau dol, termenul curge din ziua în care partea a cunoscut sau trebuia să cunoască cauza nulității. Pentru violență, termenul începe să curgă din ziua în care aceasta a încetat. 

În cazul leziunii, termenul este de un an și se calculează de la data încheierii contractului.

Este important de menționat că, în cazul nulității relative, partea interesată poate confirma contractul lovit de nulitate, fie expres, fie tacit. Confirmarea acoperă nulitatea și face ca actul să producă efecte depline de la data încheierii sale. De asemenea, nulitatea relativă se acoperă și prin prescripția dreptului la acțiunea în anulare sau executarea voluntară a obligațiilor născute din contractul lovit de nulitate.

În concluzie, posibilitatea și termenul de contestare a unui contract de vânzare-cumpărare depind de motivul invocat și de tipul nulității incidente. Dacă este vorba de o nulitate absolută, contractul poate fi contestat oricând. În schimb, pentru nulitatea relativă, există termene de prescripție specifice care trebuie respectate. Dată fiind complexitatea acestor aspecte juridice și consecințele semnificative ale unei acțiuni în anulare sau constatare a nulității, este recomandat ca partea interesată să apeleze la asistența unui avocat specializat în materie civilă.