„Nu am primit decizia de încetare a contractului de muncă” – ce trebuie să faci?

Blog

Ce trebuie să faci dacă nu ai primit decizia de încetare a contractului de muncă?

Potrivit art. 55 din Codul Muncii, contractul individual de muncă se poate încheia în trei moduri: de drept, prin acordul de voință al ambelor părți, sau prin manifestarea voinței doar a uneia dintre părți. Atunci când salariatul decide să demisioneze (manifestându-și astfel unilateral voința de a înceta contractul) sau când angajatorul dispune concedierea salariatului (exprimându-și voința unilaterală în acest sens), legea impune obligația angajatorului de a preda salariatului anumite înscrisuri oficiale care să ateste încetarea raporturilor de muncă.

Tipuri de decizii necesare la încetarea contractului de muncă:

  1. Decizia de constatare a încetării contractului – este emisă în cazul încetării de drept. Conform art. 56 alin. (2) C. muncii, pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c)-j), angajatorul trebuie să emită această decizie în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea situației respective și să o comunice salariatului tot în termen de 5 zile lucrătoare. Încetarea de drept operează în situații precum: îndeplinirea cumulativă a condițiilor de vârstă standard și stagiu minim de cotizare pentru pensionare, invaliditate gr. I sau II, condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, retragerea avizelor/autorizațiilor necesare exercitării profesiei etc.
  2. Decizia de concediere – în cazul concedierii salariatului din inițiativa angajatorului, această decizie trebuie emisă și comunicată în mod corespunzător. Conform art. 77 din Codul Muncii, decizia de concediere produce efecte de la data comunicării acesteia către salariat.

Proceduri și obligații privind comunicarea deciziilor

Modalități de comunicare – decizia de concediere trebuie predată personal salariatului, cu semnătură de primire, sau, în caz de refuz, prin scrisoare recomandată la domiciliul sau reședința comunicată de acesta (art. 252 alin. (4) Codul Muncii). Este acceptată și comunicarea prin poștă electronică dacă există uzanță în acest sens între părți.

Revocarea deciziei de concediere – până la momentul comunicării acesteia, angajatorul poate revoca decizia de concediere prin simpla manifestare de voință. Odată comunicată, decizia devine irevocabilă.

Contestarea deciziei – termenul de contestare a deciziei de concediere curge de la data comunicării acesteia. Conform art. 252 alin. (2) Codul Muncii, decizia trebuie să conțină toate detaliile necesare, inclusiv temeiul de drept și termenul în care poate fi contestată.

Ce să faci dacă nu ai primit decizia de încetare a contractului?

  1. Solicită documentele. Conform art. 34 alin. (5) din Codul Muncii, salariatul sau fostul salariat poate solicita angajatorului eliberarea unui document care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă, etc. Angajatorul este obligat să elibereze aceste documente la cerere (art. 40 alin. (2) lit. h) Codul Muncii), deci inclusiv decizia de încetare a contractului.
  2. Adresează-te Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM). Dacă angajatorul nu răspunde solicitării tale, te poți adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru a solicita eliberarea documentelor necesare. Angajatorul trebuie să elibereze copiile acestor documente în termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării. Refuzul angajatorului constituie contravenție conform art. 260 alin. (1) lit. b) din Codul Muncii, sancționată cu amendă între 300 și 1.000 lei.

Contestarea deciziei de concediere

O situație specială apare atunci când salariatul este concediat, dar nu primește decizia de concediere. În acest caz, comunicarea deciziei către salariat este extrem de importantă, întrucât ea marchează momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de zile calendaristice în care salariatul poate contesta concedierea la instanța de judecată competentă (art. 252 alin. 5 din Codul Muncii).

Practic, necomunicarea deciziei atrage imposibilitatea contestării ei și menținerea nelegală a salariatului în starea de disponibilizat. De aceea, obținerea unui exemplar al deciziei de concediere, fie de la angajator, fie prin intermediul ITM, este fundamentală pentru apărarea drepturilor salariatului în instanță.

Concluzionând, salariații care nu primesc decizia de încetare a contractului de muncă au la dispoziție mai multe pârghii legale pentru a-și apăra drepturile: de la simpla solicitare adresată angajatorului, până la sesizarea Inspectoratului Teritorial de Muncă sau contestarea în instanță a concedierii.

Cunoașterea prevederilor Codului Muncii, acționarea promptă, precum și apelarea la asistența unui specialist în dreptul muncii sunt importante pentru a evita consecințele negative ale încetării neconforme a contractului individual de muncă.

Salariații trebuie să fie conștienți că dreptul lor la informare cu privire la motivele și procedura încetării contractului nu este unul formal, ci constituie un element fundamental al protecției sociale a muncii, care nu poate fi ignorat sau încălcat de angajator fără consecințe legale.