Procedura de arest preventiv – Sfatul avocatului

Blog

Ce înseamnă arest preventiv 30 de zile?

Arestul prevenit reprezintă cea mai gravă măsură preventivă, ce se dispune în mod excepțional, având un caracter provizoriu. Aceasta constă în deținerea inculpatului în locuri special destinate acestui scop, pe o perioada care să nu depășească 30 de zile,  în interesul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecății.

În cazul arestului preventiv nu se pune în discuție regimul si efectele unei pedepse, acesta găsindu-și rațiunea în prevenirea și înlăturarea tendinței de sustragere de la urmărire penală sau de la judecată și în buna desfășurare a procesului penal.

arest preventiv

Cine dispune măsura de arest preventiv?

Măsura de arest preventiv poate fi luată de către:

 • judecătorul de drepturi și libertăți, în cursul urmăririi penale;
 • judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară;
 • instanța de judecată în fața căreia se află cauza, în cursul judecății.
Discută cu un avocat specializat în drept penal din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Condițiile în care se dispune măsura de arest preventiv:

 1. Să existe probe din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală
 2. Probele să privească o faptă pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală
 3. Controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune și arestul la domiciliu să fie insuficiente pentru realizarea scopului măsurii
 4. Să existe una dintre următoarele situații:
 • inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte;
 • inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament;
 • inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înţelegere frauduloasă cu aceasta;
 • există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni;
 • privarea de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică în condițiile art. 223 alin.(2) Cod de procedură penală

Cum se dispune măsura de arest preventiv în cursul urmăririi penale?

De regulă, măsura de arest preventiv succedă măsura reținerii pe durata a 24 de ore, care nu mai poate fi prelungită. Astfel, dacă este necesar ca inculpatul să fie în continuare privat de libertate se va propune luarea acestei masuri preventive mai severe. Totuși, măsura de arest preventiv se poate dispune și fără ca inculpatul să fi fost în prealabil reținut.

Primul pas în procedura de luare a măsurii de arest preventiv este propunerea procurorului. Ulterior, această propunere, împreună cu dosarul cauzei, va fi prezentată judecătorului de drepturi și libertăți, care va stabili termenul de soluționare a propunerii. Dacă inculpatul este reținut, termenul de soluționare trebuie fixat înainte de expirarea duratei reținerii.

Soluționarea propunerii se face în prezența inculpatului, excepțiile fiind limitate la situațiile în care acesta lipsește nejustificat, este dispărut, se sustrage ori din cauza stării sănătății, din cauză de forță majoră sau stare de necesitate nu se prezintă sau nu poate fi adus în fata judecătorului. În condițiile în care acesta este prezent, ascultarea sa va fi obligatorie.

În cazul în care această propunere este admisă, judecătorul de drepturi și libertăți va stabili durata arestului preventiv, care poate fi de cel mult 30 de zile. Durata reținerii nu se va deduce din cea a arestului preventiv.

În cât timp se emite mandatul de arestare?

Mandatul de arestare se emite de îndată în baza încheierii prin care s-a dispus măsura de arest preventiv a inculpatului. Acesta reprezintă actul procesual prin care organul de poliție procedează la arestarea inculpatului.

Cât se poate prelungi arestul preventiv?

Durata arestului preventiv este stabilită de judecător și nu poate depăși 30 de zile, cu excepția situației în care aceasta este prelungită.

Prelungirea măsurii de arest preventiv se dispune când temeiurile ce au determinat arestarea inițială impun, în continuare, privarea de libertate a inculpatului sau când există temeiuri noi care justifică prelungirea măsurii. Prelungirea se dispune pe o perioadă de cel mult 30 de zile, putând să se dispună și alte prelungiri, fără ca durata totală să depășească un termen rezonabil și fără a fi mai mare de 180 de zile.

Cum se dispune arestul preventiv în cursul procedurii de cameră preliminară și a judecății?

Măsura de arest preventiv este luată de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată, fie la cererea procurorului, fie din oficiu, pe o durată care să nu depășească 30 de zile.

În acest caz durata totală a măsurii de arest preventiv nu poate depăși un termen rezonabil și nu poate fi mai mare de jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracțiunea care face obiectul sesizării instanței de judecată. În toate cazurile, durata măsurii de arest preventiv în primă instanță nu poate depăși 5 ani.

Dacă vă aflați într-o situație în care se dispune măsura de arest preventiv, vă recomandăm să consultați un avocat specializat în drept penal din Cluj.