Prescripția executării silite – Ghid practic

Blog

Înainte sa discutăm despre prescripția executării silite, trebuie să analizăm executarea silită.

Ce înseamnă executarea silită?

Executarea silită este unul dintre remediile prevăzute de lege pentru situația în care debitorul nu își execută integral și la timp obligația stabilită printr-o hotărâre a instanței de judecată sau printr-un alt titlu executoriu.

executarea silita

Dreptul de a obține executarea silită este însă unul prescriptibil, ceea ce înseamnă că o asemenea procedură poate fi pornită de către creditor doar în cadrul termenului general de 3 ani, care începe să curgă de la nașterea dreptului de a obține executarea silită, după care este posibilă prescripția executării silite. În materia drepturilor reale termenul este de 10 ani.

Consecința introducerii unei astfel de cereri ulterior împlinirii termenului este imposibilitatea de a mai obliga debitorul la executarea obligației, deoarece executarea silită poate fi prescrisă.

Așadar, dacă împotriva dumneavoastră în calitate de debitor, este demarată o executare silită din partea unui creditor (recuperator, bancă, IFN) cu nerespectarea acestor termene imperative, dreptul de a vă executa silit este prescris și nu mai puteți fi obligat la plata debitului.

Important de reținut este că în materialitatea sa, creanța încă subzistă, fiind în continuare certă, lichidă și exigibilă, iar dreptul creditorului de a o primi este legitim.

Însă, odată cu depășirea termenului de prescripție a executării silite, dumneavoastră nu veți mai putea fi obligat să o achitați. Este important de reținut că prescripția executării silite nu poate fi invocată din oficiu, astfel, trebuie invocată în termen de către dumneavoastră.

Depășirea Termenului de Prescripție a Executării Silite

Ce înseamnă depășirea termenului de prescripție a executării silite?

Să analizăm ipoteza în care dumneavoastră ați datora băncii, unor Instituții Financiare Nebancare (ex: Provident, Ferratum, etc), sau chiar unor recuperatori de creanțe, anumite sume de bani, în baza unor contracte de credit, a unor titluri de creanță ori a unor hotărâri judecătorești definitive.

De la momentul scadenței plății sau nașterii dreptului de a cere executarea obligației, aceste entități, în calitate de titulari ai dreptului subiectiv, au posibilitatea să realizeze toate demersurile necesare să își încaseze datoria în termen de 3 ani, acesta fiind termenul de prescripție a executării silite.

Dacă, însă acestea aleg să rămână în pasivitate și nu valorifică procedeele legale pe care le au la dispoziție, lăsând să curgă termenul legal, dumneavoastră vă puteți apăra invocând împlinirea termenului de prescripție a executării silite.

În acest fel, în afara cazului unei plăți voluntare din partea dumneavoastră, creditorii nu se mai pot prevala de nicio cale legală pentru a vă obliga la plată.

În esență, este important ca în cazul în care primiți o solicitare de plată a unor sume de bani despre a căror proveniență cunoașteți ca s-ar afla într-un trecut îndepărtat, însoțită de „amenințarea” că în caz de refuz al plății se va apela la forța coercitiva a statului, primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să verificați posibilitatea ca acea creanță să nu fie deja prescrisă, astfel să puteți invoca prescripția executării silite.

Pentru a fi însă siguri de acest lucru, este recomandat să consultați un avocat care să determine exact dacă sunteți susceptibili sau nu de prescrierea executării silite.

Mare parte a creditorilor apelează la acest tertip cu rol de intimidare în speranța obținerii directe a unei plăți voluntare din partea dumneavoastră, fiind singura posibilitate de a-și recupera banii.

Acest lucru este consecința faptului că nu mai sunt ocrotiți de vreo operațiune legală prin care sa vă impună realizarea plății, căci prescripția executării silite îi sancționează tocmai pentru pasivitatea de care au dat dovadă.

Așadar, chiar dacă vor apela la o acțiune în instanță, invocarea excepției prescripției  executării silite va avea câștig de cauză.

Când nu mai ai dreptul de a invoca prescripția executării silite?

Ceea ce trebuie să știți este că dacă ați înțeles să procedați totuși la plată, NU mai puteți invoca ulterior prescripția creanței, deoarece plata dumneavoastră este una datorată în baza unei obligații care s-a transformat dintr-una perfectă (caracterizată de mijloace juridice ofensive pentru realizarea ei), într-una naturală.

Care este procedura de invocare a prescripției executării silite?

În cazul demarării unei executări silite pentru o creanță a cărei executare este prescrisă, apărarea dumneavoastră trebuie să constea într-o contestație la executare.Pentru a clarifica, prescripția executării silite poate fi cerută chiar și în cursul executării silite.

Procedura invocării prescripției executării silite presupune înaintarea către instanța de judecată competentă a unei acțiuni de anulare a tuturor actelor de executare silită, prin care să evidențiați motivat că la baza acestora s-ar afla o creanță prescrisă și un abuz din partea creditorului.

Aveți nevoie de un răspuns rapid?

Consultați opinia unuia dintre avocații noștri specializați în executări silite din Cluj.

Sunați-ne: +40 740 492 998 sau contactați-ne folosind butoanele de chat de pe website.

Luni – Vineri 09:00-19:00

iDespre Noi
iSolicită o Consultație Specializată