PFA Normă de Venit 2024 – Trecerea la PFA Sistem Real

Blog

Anul 2023 a adus o modificare semnificativă în ceea ce privește plafonul până la care se aplică impozitarea la normă de venit. Astfel, în legislația fiscală s-a stabilit o reducere a plafonului, de la 100.000 de euro la 25.000 de euro. Consecința care derivă din aceste prevederi legislative este aceea că, PFA-urile care au înregistrat venituri brute mai mari decât suma a 25.000 de euro, în anul fiscal anterior, vor fi obligate să treacă, în anul fiscal următor, într-un sistem real de impozitare.

Această trecere de la PFA normă de venit la PFA sistem real se realizează printr-o declarație unică, care va trebui depusă până în luna mai a anului 2024, prin care va fi stabilit sistemul de impozitare privind anul 2024 și vor fi declarate celelalte tipuri de venituri privind anul precedent, adică anul 2023. În ceea ce privește taxele aferente anului 2023, acestea vor continua să fie plătite în regim de normă de venit.

Chiar dacă pentru anul 2024, PFA-urile care au depășit pragul de 25.000 de euro în anul precedent vor fi obligate să treacă la sistemul real de impozitare, acestea vor avea totuși posibilitatea de a reveni la sistemul de impozitare la normă de venit după trecerea unei perioade de 2 ani.

Impactul asupra taxelor pentru PFA-urile ce trec de la normă pe venit la sistem real în 2024        

Prin impozitarea în sistem real, taxele se determină în funcție de venitul anual. În ceea ce privește venitul net anual, acesta reprezintă suma obținută prin scăderea cheltuielilor deductibile din încasările totale. Consecința care se desprinde de aici este că PFA-urile care vor trece din anul 2024 într-un sistem real de impozitare, vor înregistra atât veniturile obținute, cât și cheltuielile.

Referitor la taxele și la contribuțiile sociale, impozitul pe venit rămâne același, cel de 10% și în ceea ce privește sistemul real de impozitare. În consecință, singura diferență care intervine între sistemul real de impozitare și norma de venit, din această perspectivă, este venitul pe care va fi aplicat acest procent. Astfel, în cazul PFA-urilor la normă de venit, procentul de 10% se va aplica normei, care este întotdeauna o sumă fixă, în schimb, în cazul PFA-urilor în sistem real, procentul de 10% se va aplica venitului net.

Discută cu un avocat din Cluj dacă ai nevoie de ajutor pentru înființare PFA.

Înființare PFA Cluj

Impozitul de 25% datorat la CAS ramâne același atât în cazul unui PFA cu normă de venit în 2024 cât și în cazul unui PFA înregistrată în sistem real, însă, din nou, diferența care intervine este dat de venitul la care se raportează. Astfel, în cazul unui PFA cu normă de venit contribuția de 25% va fi raportată la norma de venit, în schimb, în ceea ce privește un PFA în sistem real, procentul se va aplica la venitul net anual plafonat la 12 și la 24 de salarii minime. Astfel, în situația în care venitul anual net nu depășește 12 salarii minime, contribuția nu va fi obligatorie. În schimb, dacă venitul anual net este cuprins între 12-24 de salarii minime, contribuția se va raporta la 12 salarii minime, iar dacă venitul anual net depășeșete 24 de salarii minime, contribuția va fi raportată la 24 de salarii minime.

Referitor la contribuția de 10% prevăzută pentru asigurările sociale de sănătate (CASS), precizăm faptul că, începând cu anul 2024, baza de calcul a contribuțiilor referitoare la asigurările sociale de sănătate o reprezintă venitul net realizat, care nu va putea să fie mai mică decât plafonul de 6 salarii minime și nici mai mare decât plafonul de 60 de salarii minime pe economie. Prin urmare, observăm că această contribuție nu se va mai raporta la plafoanele de 6, 12 și 24 de salarii minime brute. Cu toate acestea, există și două excepții de la această regulă, și anume:

  • dacă un PFA are venituri anuale care nu depășesc 6 salarii minime, adică suma de 19.800 de lei, va plăti contribuția la sănătate raportat la acest plafon minim, și anume suma de 1.980 de lei;
  • dacă un PFA are venituri anuale mai mari de 60 de salarii minime, adică se depășește suma de 198.000 lei, va plăti contribuția de sănătate plafonat, adică suma de 19.800 de lei pe an.

În ipoteza în care PFA-urile au și contract de muncă în paralel, vor plăti contribuția de 10% prin raportare la venitul net, chiar și atunci când suma încasată nu depășește pragul de 6 salarii minime pe economie.

Cheltuieli deductibile PFA 2024

Așa cum am precizat și anterior, taxele pentru PFA în sistemul real de impozitare vor fi aplicate prin raportare la venitul net, care se claculează prin scăderea cheltuielilor deductibile din încasări, ținând cont și de situațiile de excepție prezentate mai sus. Prin urmare, începând cu anul 2024, PFA-urile vor trebui să înregistreze atât încasările cât și cheltuielile deductibile.

Potrivit art. 25 din Codul fiscal, se consideră a fi cheltuieli deductibile, cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale. De asemenea, intră în categoria cheltuielilotr deductibile și cheltuielile cu salariile și cele asimilate salariilor, precum și cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim. Pe scurt, reprezintă cheltuieli deductibile aproximativ toate cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice. Un aspect important de menționat este și faptul că, începând cu anul 2024, contribuția la sănătate devine o cheltuială deductibilă.

Pentru a putea fi considerate cheltuieli deductibile, e necesar să fie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

  • acestea să aibă la bază documente justificative;
  • să fie aferente obiectului de activitate al PFA-ului;
  • să fie efectuate în scopul realizării de venituri impozabile și să conducă la obținerea de venituri impozabile;
  • să fie efectuate fără a se depăși limitele admise de lege;
  • să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru a fi scăzute din veniturile impozabile, în scopul determinării profitului impozabil.

Citește mai multe despre PFA în 2024. Un avocat de la Blaj Law te poate ajuta cu înființare PFA Cluj.