Asigurări

Echipa noastră de avocați din Cluj consiliază atât societăți de asigurare, cât și persoanele asigurate, în plan național și internațional, cu privire la toate aspectele dreptului asigurărilor, indiferent de natura asigurării, obligatorie sau facultativă, privitoare la asigurarea vehiculelor, a locuinței sau asigurarea de sănătate sau de viață.

Indiferent de care parte a baricadei ne situăm, suntem fermi în angajamentul nostru de a oferi fiecăruia dintre clienții noștri acces la o consultanță juridică strategică de cea mai înaltă calitate înainte de apariția oricărui litigiu.

Litigiile apar adesea după ce o companie de asigurări refuză să dea curs unei cereri de despăgubiri, de multe ori fără un motiv sau o explicație legitimă, atunci când se oferă o sumă de decontare considerată nerezonabilă sau o sumă diminuată în mod abuziv, ori când asiguratul nu răspunde la cererea de despăgubire în termenul legal. De asemenea, pot apărea conflicte în cazul în care companiile de asigurări nu plătesc furnizorilor de servicii medicale banii la care au dreptul de la asigurați ș.a.

Avocații noștri specializați în domeniul asigurărilor vor evalua inițial situația și vor oferi sfaturi cu privire la șansele de reușită în vederea formulării unei acțiuni împotriva asiguratorului.

Servicii juridice oferite

Oferim servicii juridice în domeniul asigurărilor dintre care se numără:

• examinarea drepturilor și obligațiilor din cadrul contractului de asigurare;
• întocmirea de analize și redactare de opinii juridice cu privire la aspectele ce privesc strategia de recuperare a prejudiciilor suferite în urma evenimentului asigurat;
• consultanță privind întocmirea dosarului de daună;
• asistență la redactarea notificărilor de avizare a daunei și a cererilor de despăgubire;
• contestarea evaluării făcute de asigurător;
• consultanță acordată asiguraților pe toată durata procedurii de instrumentare a dosarului de daună către asigurător;
• recuperarea prejudiciilor apărute de pe urma nerespectării obligațiilor asigurătorului;
• asistarea și reprezentarea asiguraților în litigiile acoperite de asigurări, inclusiv în litigii având ca obiect anularea clauzelor abuzive din contractele de asigurare;
• transferul portofoliilor de asigurări și reasigurări
• revizuirea și consilierea societăților de asigurare cu privire la formularea politicilor firmei;
• analizarea problemelor de conformitate cu legislația și reglementările care guvernează asiguratorii, firmele și reprezentanții;
• asistență și reprezentare în procedura de instrumentare a dosarului de daună de către Fondul de Garantare a Asiguraților, în cazul în care asigurătorul intră în stare de insolvență;
• formulare cerere de înscriere la masa credală a asigurătorului aflat în faliment în scopul recuperării prejudiciilor suferite de asigurați, care nu pot fi recuperate de la Fondul de Garantare a Asiguraților.

Echipa noastră vă poate oferi o evaluare a situației și vă poate explica drepturile și opțiunile legale în ceea ce privește repararea prejudiciilor materiale și morale suferite în urma producerii riscului asigurat, prin raportare la clauzele inserate în cuprinsul contractului de asigurare și prevederile legale incidente.

Indiferent de natura asigurării, pregătirea și întocmirea documentelor reprezintă o etapă care nu poate fi neglijată, cu atât mai mult cât acestea diferă de la un caz la altul. Avocații specializați din echipa Blaj Law vă pot acorda asistență juridică și reprezentare pe toată durata procedurii de instrumentare a dosarului de daună, de la notificarea asigurătorului despre producerea riscului asigurat, până la formularea cererii de despăgubire, inclusiv în aspectele ce țin de contestarea evaluărilor făcute de asigurători – care de multe ori sunt mult inferioare valorii reale a pagubelor produse sau nu se raportează la dimensiunea reală a prejudiciilor de ordin moral cauzate de eveniment.

Dacă societatea de asigurare a diminuat sau a refuzat plata despăgubirilor, ori nu a răspuns în termenul legal, poți solicita serviciile de avocatură oferite de echipa noastră, pentru a te reprezenta în fața instanței de judecată în litigii având ca obiect recuperarea oricăror prejudicii produse de un eveniment asigurat.

Echipa Blaj Law oferă servicii de asistență juridică și reprezentare inclusiv în fața Fondului de Garantare a Asiguraților în procedurile de recuperare a prejudiciilor produse de evenimentul asigurat, în cazul asigurătorilor aflați în stare de insolvență, sau în cadrul procedurii de faliment, prin formularea cererilor de înscriere la masa credală.

Vezi și alte servicii