Proprietate intelectuală

Ce este proprietatea intelectuală?

Dreptul proprietății intelectuale reprezintă un domeniu ce presupune, în primul rând, acordarea unei consultanțe specializate cu privire la protecția oferită de lege, atunci când un litigiu cu acest obiect este iminent. În al doilea rând, elaborarea unei strategii în fața instanței cu privire la apărarea drepturilor de autor reprezintă punctul cheie în vederea obținerii unei soluții favorabile.

Serviciile juridice cu privire la proprietate intelectuală, pe care echipa noastră le poate oferi, sunt:

Redactarea și negocierea contractelor de cesiune de drepturi de autor, de colaborare privind invenții, mărci, produse de software sau alte creații.

Autorul unei creații originale este singurul care poate să decidă dacă și în ce mod va fi utilizată sau exploatată opera sa, inclusiv de către terți. Este esențial ca eventualele contracte care au ca obiect o creație originală să fie redactate de către un avocat specializat în drepturi de autor și în acest fel, opera ta să beneficieze de protecția deplină a legii.

Prin contractul de cesiune de drepturi de autor, persoana care deține drepturile de autor asupra unei creații originale, indiferent de natura acesteia, va transmite total sau parțial drepturile sale și va primi în schimb o sumă de bani.

Exploatarea și promovarea invențiilor, mărcilor, produselor de software sau a altor creații poate fi realizată printr-o colaborare cu terțe persoane. Un parteneriat presupune generarea unor beneficii pentru ambele părți prin menținerea unui echilibru contractual, de aceea este esențială preîntâmpinarea oricărei situații nefavorabile încă din etapa negocierilor.

Elaborarea și redactarea de notificări, acorduri și opinii cu privire la drepturile de autor.

Proprietatea intelectuală reprezintă un domeniu ce presupune o atenție sporită asupra reglementărilor în vigoare. Îți acordăm consultanță de specialitate cu privire la drepturile tale ca titular al unei opere originale, încă de la momentul nașterii creației tale. Sfaturile unui avocat specializat în drepturi de autor din echipa noastră te vor ajuta să previi un eventual litigiu în instanță.

Drepturile de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală sunt recunoscute și garantate de legislația privind proprietatea intelectuală, protecția acesteia existând independent de aducerea la cunoștința publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar și în formă nefinalizată.

Încălcarea drepturilor de autor a unei persoane atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, însă anterior formulării unei acțiuni în justiție, poți recurge la alte demersuri care să aibă ca finalitate înlăturarea atingerilor aduse drepturilor tale. Pentru a te asigura că drepturile tale nu sunt încălcate, este important să apelezi la un avocat specializat în proprietate intelectuală de la Blaj Law.

Asistarea și reprezentarea în fața autorităților publice de control.

Protejarea dreptului de proprietate a mărcilor se realizează prin înregistrarea acestora, titularul dobândind în acest fel exclusivitate asupra utilizării. Înregistrarea mărcii la nivel național sau chiar internațional poate reprezenta un factor decisiv în activitatea ta profesională prin asigurarea unei protecții sporite asupra unei valori importante a afacerii tale.

Avocații noștri specializați în proprietate intelectuală vă pot asigura consultanță, vă pot asista sau reprezenta în fața autorităților publice din materia proprietății intelectuale, OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), EUIPO ( European Union Intellectual Property Office) sau WIPO (World Intellectual Property Organization). În aceste registre, prin intermediul unei cercetări prealabile, poți verifica dacă o anumită marcă a fost deja înregistrată.

Pentru înregistrarea unei mărci la nivel național se vor îndeplini următoarele etape: depunerea cererii și plata taxelor aferente, publicarea mărcii, invocarea priorităților, dacă există, și formularea opozițiilor sau contestațiilor, dacă este cazul, urmată de soluționarea acestora, examinarea în fond, acordarea certificatului și înscrierea în Registrul Național al Mărcilor. Parcurgerea etapelor durează aproximativ 8 luni, dar se pot prelungi în măsura în care există opoziții sau contestații din partea terților la cererea de înregistrare.

Depunerea cererii se poate face atât online, cât și fizic la sediul OSIM. În momentul completării trebuie să ai grijă la selectarea clasificării conform sistemului Clasificării de la Nisa, care permite o definire a produselor sau serviciilor care urmează a fi protejate prin cererea de înregistrare a unei mărci, printr-o serie de termeni reprezentativi. Din ziua depunerii cererii vei beneficia de o protecție provizorie care se va definitiva în momentul eliberării certificatului de înregistrare care va fi valabil 10 ani, existând totodată și posibilitatea prelungirii acestuia pe perioade consecutive de câte 10 ani.

Asistarea și reprezentarea în fața instanțelor de judecată.

Consideri că ți-au fost încălcate drepturile de proprietate intelectuală? Apelează la echipa Blaj Law pentru a discuta cu un avocat specializat în proprietate intelectuală, care îți va asigura servicii juridice de asistare și reprezentare în fața instanței.

Echipa noastră de avocați din Cluj te poate ajuta să inițiezi o acțiune în justiție, indiferent de prejudiciul care ți-a fost adus. Creațiile originale sunt prezente în diverse domenii de activitate ale persoanelor, de aceea în situația în care ești implicat într-un litigiu este important să alegi avocați cu experiență care să te sprijine în toate etapele unui proces.

Vezi și alte servicii

Malpraxis 

Nerespectarea regulilor de conduită privind exercitarea unor profesii, cu preponderență profesii medicale, poate da naștere unor litigii prin care se solicită...

citește mai mult