Custodia copilului și stabilirea programului de vizite

Program de vizită minor și custodia comună

Conform Codului Civil, „autoritatea părintească reprezintă ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparține în mod egal ambilor părinți.”[1]

Exercitarea autorităţii părinteşti presupune luarea deciziilor importante cu privire la creşterea şi educarea copiilor, iar actele curente privind creşterea şi educarea acestora sunt îndeplinite de părintele la care copiii locuiesc.

În măsura în care părinții copilului nu conviețuiesc, în ceea ce privește stabilirea exercitării autorității părintești în comun se va pronunța instanța de judecată. Desigur, părinții se pot înțelege cu privire la modalitatea de exercitare în comun a autorității părintești, însă este necesar ca instanța de judecată să încuviințeze această înțelegere.

Părintele ce nu locuiește alături de copilul minor după divorț are dreptul la păstrarea legăturilor personale cu copilul, ce se poate concretiza într-un program de vizită cu privire la care, din nou, părinții se pot înțelege.

În caz de neînţelegere între părinţi cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu copilul, respectiv în caz de neînțelegere cu privire la stabilirea unui program de vizite, instanţa va stabili un program în funcţie de vârsta copilului, de nevoile de îngrijire şi educare ale acestuia, de intensitatea legăturii afective dintre copil şi părintele la care nu locuieşte, de comportamentul acestuia din urmă, precum şi de alte aspecte relevante.

1. Art. 483 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, disponibilă pe http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175630.

Vezi și alte servicii

Proprietate intelectuală

Ce este proprietatea intelectuală? Dreptul proprietății intelectuale reprezintă un domeniu ce presupune, în primul rând, acordarea unei consultanțe specializate cu...

citește mai mult