Pregătirea testamentului

Conform Codului Civil, „testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune pentru timpul când nu va mai fi în viaţă.”[1]

Testamentul conţine dispoziţii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum şi la desemnarea directă sau indirectă a beneficiarului. Testamentul mai poate să conţină dispoziţii referitoare la partaj, revocarea dispoziţiilor testamentare anterioare, dezmoştenire, numirea de executori testamentari, sarcini impuse legatarilor sau moştenitorilor legali şi alte dispoziţii care produc efecte după decesul testatorului.

Testamentul poate fi realizat în două forme, olograf, adică scris în întregime de mâna testatorului sau autentic, respectiv încheiat în fața unui notar public.

Testamentul poate fi afectat de clauze de nulitate, ori pot exista situații în care cele dispuse prin testament de către testator să nu poată fi aduse la îndeplinire întocmai voinței acestuia, deoarece încalcă prevederile legale ori drepturile unui moștenitor legal, ca exemplu. Pentru redactarea și reglementarea corectă a aspectelor privitoare la dispozițiile testamentare, este util sprijinul unui avocat specializat în dreptul familiei.

Art. 1034 din Legea 287/2009 – Codul Civil, disponibilă pe http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175630.

Vezi și alte servicii