Schimbarea numelui pe cale administrativă

Posibilitatea schimbării numelui pe cale administrativă se poate solicita pentru anumite motive reglementate de lege.

Cu titlu de exemplu, conform legii, câteva motive pentru schimbarea numelui sunt:

  • numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere;
  • când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;
  • când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
  • când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei. [1]

Persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă trebuie să depună o cerere la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.

Art. 4 alin. (1) din OG nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, disponibilă pe http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41539.

Vezi și alte servicii