Succesiune

De ce ar trebui să te asiste un avocat specializat în succesiune?

Consultarea unui avocat specializat în materia succesiunilor este esențială, în special în situații precum apariția conflictelor între moștenitori, în cazuri de reprezentare sau retransmitere și pentru înlăturarea efectelor nedemnității.

Succesiunea poate fi dezbătută cu ajutorul notarului public, dacă moștenitorii sunt de acord cu aceasta sau pe cale judecătorească, dacă între moștenitori apar neînțelegeri.

Avocații echipei Blaj Law din Cluj au o vastă experiență în gestionarea unor astfel de situații și vă pot furniza asistența specializată necesară în cazurile în care notarul public nu poate soluționa cererea de succesiune și moștenitorii își contestă calitatea și nu se înțeleg cu privire la întinderea drepturilor, aceștia trebuie să apeleze la instanțele judecătorești.

Despre succesiune

Conform Codului Civil, „dreptul de proprietate se poate dobândi, în condițiile legii, prin convenție, moștenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credință în cazul bunurilor mobile și al fructelor, prin ocupațiune, tradițiune, precum și prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăși”. Potrivit art. 953 din Codul Civil „moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă”. Așadar, moștenirea este un mod de transmitere, de transfer al patrimoniului unei persoane.

Potrivit legii, moștenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia, la ultimul domiciliu al defunctului (locul unde declară că își are locuința principală, cum ar fi cea regăsită în cartea de identitate). Dovada ultimului domiciliu se poate realiza prin intermediul certificatului de deces sau, cu o hotărâre judecătorească definitivă declarativă de moarte. Situații mai dificile pot apărea în momentul în care ultimul domiciliu al defunctului este necunoscut sau nu se află pe teritoriul României – situații în care moștenirea va fi deschisă la locul din țară aflat în circumscripția notarului public cel dintâi sesizat, unde se află cel puțin un bun imobil al defunctului (sau bunuri mobile, dacă cele imobile nu există).

Patrimoniul defunctului poate fi transmis prin moștenire legală (dacă nu e prevăzut altfel prin testament) și/sau prin moștenire testamentară.

 Pentru a putea moșteni, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Să aibă capacitate succesorală – este îndeplinită prin existența persoanei (dacă două persoane decedează în aceeași împrejurare și nu se poate stabili ordinea deceselor, cele două nu se pot moșteni).
  • Vocație succesorală – ne raportăm la lege dar și la voința defunctului. În concret, vocația legală se stabilește în funcție de gradul de rudenie și clasele de moștenitori prevăzute în art. 964 Cod civil. 
  • Să nu existe vreun caz de nedemnitate – Nedemnitatea este de două feluri: de drept sau judiciară. Nedemnitatea de drept este absolută (atrage înlăturarea de la moștenire) și presupune comiterea unei infracțiuni contra vieții asupra celui care lasă moștenirea sau asupra unui succesibil concurent care l-ar fi înlăturat/ ar fi restrâns moștenirea făptuitorului. Aceasta poate fi constatată oricând, atât la cererea oricărei persoane interesate, cât și din oficiu (de către instanța de judecată sau de către un notar public, pe baza hotărârii judecătorești din care reiese nedemnitatea). 

În anumite situații, în cadrul procedurii de succesiune poate opera reprezentarea succesorală. Conform art. 965 Cod civil, prin reprezentare, un moștenitor legal de un grad mai îndepărtat (numit reprezentant) urcă în drepturile ascendentului său (numit reprezentat) pentru a culege ceea ce i s-ar fi cuvenit dacă nu ar fi fost nedemn față de defunct sau dacă nu ar fi fost decedat la data deschiderii moștenirii. Este important ca reprezentantul să îndeplinească toate condițiile generale pentru a-l moșteni pe defunct. Aceasta operează doar în cadrul moștenirii legale. Mai mult, pot veni la moștenire prin reprezentare succesorală doar descendenții copiilor defunctului şi descendenții fraților sau surorilor defunctului iar în cazul în care operează reprezentare, moștenirea se împarte pe tulpină. 

O altă situație care poate apărea este retransmiterea dreptului de opțiune. Aceasta operează atât asupra moștenirii legale, cât și în cazul moștenirii testamentare. Potrivit dispozițiilor codului civil „moștenitorii celui care a decedat fără a fi exercitat dreptul de opțiune succesorală îl exercită separat, fiecare pentru partea sa, în termenul aplicabil dreptului de opțiune privind moștenirea autorului lor.” Totodată, partea succesibilului care renunță profită celorlalți moștenitori. 

Aveți nevoie de asistență juridică într-un caz de succesiune? Contactați-ne acum pentru consultanță specializată.

 

Vezi și alte servicii

Proprietate intelectuală

Ce este proprietatea intelectuală? Dreptul proprietății intelectuale reprezintă un domeniu ce presupune, în primul rând, acordarea unei consultanțe specializate cu...

citește mai mult