Contestarea deciziei de pensionare – Legea 263 din 2010

Decizia de pensie se emite în urma cererii pe care o depune persoana care îndeplinește condițiile de pensionare stabilite de Legea 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cererea se depune la casa teritorială de pensii competentă în raza în care domiciliază persoana în cauză.

De cele mai multe ori, suma care se stabilește în urma îndeplinirii condițiilor de pensionare este suma stabilită de casa teritorială de pensii, însă există situații în care această sumă nu este calculată conform datelor reale, precum anii de muncă, grupa de salarizare sau condițiile de lucru.

Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă. În cazul necontestării deciziei în termenul prevăzut de lege, aceasta va rămâne definitivă.

În cazul în care constați că există diferențe între sumele stabilite prin decizia de pensionare și sumele care ți s-ar cuveni conform anilor lucrați, ești îndreptățit să contești decizia de pensionare, iar unul dintre avocații noștri specializați în dreptul muncii te poate ajuta cu acest demers.

Vezi și alte servicii

Proprietate intelectuală

Ce este proprietatea intelectuală? Dreptul proprietății intelectuale reprezintă un domeniu ce presupune, în primul rând, acordarea unei consultanțe specializate cu...

citește mai mult