Primele 5 zile de concediu medical

Blog

În conformitate cu dispozițiile OUG 158/2005, pe perioada acordării concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, persoanele asigurate beneficiază de plata unei indemnizații lunare, în cuantumul stabilit potrivit legii.

Ca regulă, această indemnizație se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, însă de la această regulă, legea instituie o execepție.

Astfel, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă se suportă, în conformitate cu art. 12 din OUG 158/2005,  după cum urmează:

  • de către angajator, în primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă, cu excepţia indemnizaţiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020;
  • din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, începând cu:
  • ziua următoare celor suportate de angajator, şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;
  • prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B şi C şi alin. (2) din OUG 158/2005;
  • prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020.

primele 5 zile de concediu medical

Astfel, în contextul în care angajații intră în concediu medical, cuantumul indemnizației aferente primelor 5 zile de concediu sunt suportate de către angajator, iar pentru diferența de bani aferentă restului zilelor de concediu până la finalizare acestuia, angajatorii sunt îndreptățiți să își recupereze contravaloarea sumelor achitate de la stat.

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Prin excepție, indemnizația aferentă anumitor concedii medicale se suportată în integralitate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, astfel încât angajatorii nu plătesc primele 5 zile de concediu. Aceste tipuri de concedii sunt:

Astfel, deși în cazul concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizația se suportă atât de către angajator, cât și din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, defalcat pe zile de concediu, există și situații expres prevăzute de lege în care indemnizația se suportă integral de către stat, prin FNUASS.