Vătămare corporală din culpă – Aspecte generale și pedepse (Art 196 Cod penal)

Blog

Vătămare corporală din culpă în noul cod penal

Infracțiunea de vătămare corporală din culpă se încadrează în categoria infracțiunilor contra persoanei, respectiv categoria infracțiunilor contra integrității corporale sau sănătății. În cele ce urmează vom face o scurta prezentare infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmată de modalitățile de comitere, formele agravante, precum și sancțiunile legale.

Având în vedere rațiunea incriminării, dreptul penal își propune o minimă intervenție, astfel o vătămare produsă din culpa unei persoane va fi sancționată penal doar în condițiile în care aspectele speței justifică o astfel de intervenție.

Conform, art 196 Cod penal vătămarea corporală din culpă se săvârșește în mod concret în 2 modalități, în ambele cazuri forma de vinovăție fiind culpa, care se apreciază în mod concret în fiecare caz în parte.

„Vătămare corporală ușoară”

Art 196 Cod penal alin. (1) prevede că „ Fapta prevăzută în art. 193 alin. (2) săvârșită din culpă de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice ori a unei substanțe psihoactive sau în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”.

Astfel, prima modalitate de comitere necesită îndeplinirea a doua condiții:

 • fapta săvârșită să fi produs leziuni traumatice sau să fi afectat sănătatea persoanei, fiind necesară cel puțin 1 zi de îngrijiri medicale, dar nu mai multe de 90 de zile;
 • autorul să se fi aflat sub influența băuturilor alcoolice, a unei substanțe psihoactive sau conduita lui să reprezinte o infracțiune ( în acest caz aplicându-se concursul de infracțiuni)

Deși nu este necesar a fi atinsă o anumită cantitate a alcoolului sau substanțelor psihoactive în organism, nu este exclus ca în cazul unui consum redus de alcool, persoana în cauză să nu se afle sub influența acestuia, aspect ce va face ca vătămarea corporală din culpă să nu fie tipică.

Cea de a doua modalitate de vătămare corporală din culpă – Art 196 Cod penal

vatamare corporala din culpa

Art 196 Cod penal alin. 2 prevede că „Fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) săvârșită din culpă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă”.

În acest context, cea de-a doua modalitate de comitere a faptei de vătămare corporală din culpă presupune producerea uneia dintre următoarele urmări:

 • o infirmitate;
 • leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;
 • un prejudiciu estetic grav și permanent;
 • avortul;
 • punerea în primejdie a vieții persoanei.

În aceste situații concluziile medicale sunt esențiale, probațiunea realizându-se prin certificate sau expertiză medico-legală.

Art 196 Cod penal alin. (3) introduce o formă agravantă a infracțiunii de la alin (2), astfel în cazul în care fapta este comisă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei activități pedeapsa va fi închisoarea între 6 luni și 3 ani sau amendă.

Dacă această nerespectare a unor prevederi constituie ea însăși o infracțiune se vor aplica regulile de la concursul de infracțiuni, fiind reținute în sarcina inculpatului două infracțiuni.

Vătămare corporală din culpă a două sau mai multe persoane

În condițiile în care faptele de vătămare corporală din culpă au cauzat urmări față de doua sau mai multe persoane limitele de pedeapsă se vor majora cu o treime din durata lor.

Plângerea prealabilă pentru vătămare corporală din culpă – esențială pentru declanșarea acțiunii penale

Un aspect esențial este faptul că infracțiunea de vătămare corporală din culpă se urmărește la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Singura excepție de la această regulă este situația în care persoana vătămată este o persoană fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, cu condiția de a nu fi membru de familie. În acest caz acțiunea penală față de vătămarea corporală din culpă se pune în mișcare din oficiu, de către organele de anchetă penală.

Discută cu un avocat specializat în drept penal din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului

În condițiile în care ulterior săvârșirii vătămării corporale din culpă persoana părăsește locului accidentului, în sarcina sa se va reține un concurs de două infracțiuni.

Prin vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului se înțelege:

 1. Părăsirea locului accidentului, fără încuviințarea poliției sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei.

Subiecții infracțiunii de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului sunt conducătorul vehiculului, instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către examinatorul autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere.

 1. Fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a șterge urmele accidentului de circulație din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la fața locului.

Nu constituie infracțiune părăsirea locului accidentului când:

 • în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;
 • conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transportă el însuși persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului;
 • conducătorul autovehiculului cu regim de circulație prioritară anunță de îndată poliția, iar după terminarea misiunii se prezintă la sediul unități de poliție pe a cărei rază de competență s-a produs accidentul;
 • victima părăsește locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunță imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliție.

Forma de vinovăție necesară pentru atragerea răspunderii penale în cazul infracțiunii de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului este în toate cazurile intenția directă sau indirectă, iar pedeapsa în toate cazurile este închisoarea de la 2-7 ani.

Cât durează un proces penal pentru vătămare corporală din culpă?

Durata unui proces penal pentru vătămare corporală din culpă diferă în fiecare caz în parte în funcție de complexitatea fiecărei spețe și de particularitățile acesteia.

Un aspect important ce trebuie avut în vedere când ne raportam la termenele incidente în această ipoteză este faptul că acțiunea penală pentru vătămare corporală din culpă se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Termenul plângerii prealabile pentru vătămare corporală din culpă este de 3 luni și curge de la momentul la care persoana vătămată a aflat despre săvârșirea faptei.

Excepțiile de la acesta regula sunt cele prevăzute în art. 296 alin. 2 și 3 Cod de Procedura penală: ,,(2) Când persoana vătămata este un minor sau un major care beneficiază de consiliere judiciara ori tutela speciala, termenul de 3 luni curge de la data când ocrotitorul sau reprezentantul sau legal a aflat despre săvârșirea faptei. (3) In cazul in care făptuitorul este reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la alin. (2) , termenul de 3 luni curge de la data numirii unui nou reprezentant legal.

O alta situație de excepție ce îngăduie formularea plângerii prealabile pentru vătămare corporală din culpă peste termen o reprezintă schimbarea încadrării juridice a faptei, persoana vătămată fiind chemată înaintea organelor judiciare și întrebată dacă înțelege să facă plângere.

Termenul poate fi întrerupt sau suspendat, dar odată împlinită durata sa, persoana în cauza nu mai are dreptul de a formula plângerea prealabilă.

Daunele materiale și morale

Ca urmare a producerii acestor urmări, victimele pot cere atât daune materiale, cât și daune morale, raportându-se la prejudiciul suferit în mod concret în urma vătămării corporale din culpă.

Daunele materiale sunt reprezentate de reparațiile prejudiciului real suferit, iar cele morale se compun din compensațiile datorate pentru suferințele aflate în directă legătura cu fapta ilicită. Codul Civil face referire și la prejudiciul ce constă în „pierderea șansei de a obține un avantaj sau de a evita o pagubă”, iar despăgubirile se vor acorda în mod proporțional cu probabilitatea obținerii avantajului sau evitării pagubei.

Condițiile necesare a fi îndeplinite pentru obținerea daunelor sunt:

 • existența unui prejudiciu;
 • existența unei fapte ilicite – vătămarea corporală din culpă
 • existența unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu;
 • existența vinovăției, în forma culpei.

Despăgubirile ce reprezintă daunele morale trebuie să fie rezonabile, iar cuantificarea lor trebuie să corespundă  prejudiciului moral real efectiv produs victimei și probat de aceasta.

Termen de plată daune morale și materiale

Având în vedere accidentele rutiere, despăgubirile vor fi acordate de către asiguratorul RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului.

După depunerea cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată, în decurs de 30 de zile, compania de asigurări RCA are obligația de a furniza solicitantului, fie o ofertă de despăgubire justificată, în cazul în care se dovedește răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat, fie motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parțial, pretențiile de despăgubire.

Termenul de plată a daunelor morale și materiale este de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire sau de la data la care compania de asigurări RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entității de soluționare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească̆.

Neplata daunelor

În cazul în care compania RCA nu își îndeplinește obligațiile în termen sau le îndeplinește defectuos, rezultând neplata daunelor morale sau materiale, ea este obligată să plătească penalități în valoare de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferența de sumă.

 

Un avocat cu experiență în drept penal din echipa Blaj Law te poate reprezenta într-un proces penal pentru vătămare corporală din culpă. Contactează-ne acum!