Contestarea deciziilor de impunere sau a altor acte administrative fiscale

Cele mai multe probleme sunt generate de interpretarea eronată a organului fiscal asupra situației de fapt, astfel, funcționarii publici stabilesc printr-o decizie de impunere taxe sau impozite care nu sunt în concordanță cu realitatea.

Ce poți face atunci când organul fiscal, prin intermediul unei decizii de impunere, stabilește o taxă sau un impozit în mod eronat?

În calitate de contribuabil, trebuie să te adresezi organului fiscal pentru remedierea situației prin intermediul unei contestații care poate fi formulată într-un termen de 45 zile de la momentul comunicării deciziei de impunere. În măsura în care organul fiscal nu soluționează contestația într-un mod favorabil, se va putea depune o contestație la instanțele competente.

Vezi și alte servicii