Contestarea deciziilor de impunere sau a altor acte administrative fiscale

Cele mai multe probleme sunt generate de interpretarea eronată a organului fiscal asupra situației de fapt, astfel, funcționarii publici stabilesc printr-o decizie de impunere taxe sau impozite care nu sunt în concordanță cu realitatea.

Ce poți face atunci când organul fiscal, prin intermediul unei decizii de impunere, stabilește o taxă sau un impozit în mod eronat?

În calitate de contribuabil, trebuie să te adresezi organului fiscal pentru remedierea situației prin intermediul unei contestații care poate fi formulată într-un termen de 45 zile de la momentul comunicării deciziei de impunere. În măsura în care organul fiscal nu soluționează contestația într-un mod favorabil, se va putea depune o contestație la instanțele competente.

Vezi și alte servicii

Proprietate intelectuală

Ce este proprietatea intelectuală? Dreptul proprietății intelectuale reprezintă un domeniu ce presupune, în primul rând, acordarea unei consultanțe specializate cu...

citește mai mult