Infracțiuni informatice

De ce ar trebui să te asiste un avocat specializat în drept penal în cadrul procesului penal?

Infracțiunile informatice reprezintă un domeniu emergent al legii penale și prin urmare nu se bucură de o reglementare foarte exactă, Codul penal prevăzând doar un număr restrâns de infracțiuni informatice.

Pe lângă aceste prevederi din Codul penal, există legi speciale incidente, precum Legea 365/2002, dar și reglementări europene, spre exemplu Directiva (UE) 2019/713 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar.

Astfel, dat fiind cadrul legal dificil de navigat și complexitatea specifică a cauzelor cu obiect informatic, vă recomandăm să apelați la unul dintre avocații noștri specializați în drept penal din Cluj, în situația în care sunteți suspectat de comiterea unei infracțiuni de acest tip, pentru a fi sigur că beneficiați de o apărare efectivă în cadrul procesului penal.

Ce sunt infracțiunile informatice și care sunt acestea?

Deși nu există o definiție legală concretă a infracțiunilor informatice, putem afirma că acestea se referă la acțiuni ilicite desfășurate în domeniul tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor și al datelor informatice. Sistemele și datele informatice reprezintă, în sens restrâns, obiectul diferitelor infracțiuni cuprinse în această sferă. Unele dintre acestea se regăsesc printre reglementările Codului penal, iar printre acestea se numără frauda informatică, falsul informatic, accesul ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice, perturbarea funcționării sistemelor informatice ori transferul neautorizat de date informatice.

Frauda informatică

Infracțiunea de fraudă informatică este incriminată de art. 249 din Codul penal, potrivit căruia se pedepsește „introducerea, transmiterea, modificarea sau ștergerea de date informatice, restricționarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane“. Așadar, pentru a avea o faptă tipică de fraudă informatică, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

  1. introducerea, transmiterea, modificarea sau ștergerea de date informatice, sau împiedicarea, în orice mod a funcționării unui sistem informatic 
  2. scopul acțiunii să fie acela de a obține un beneficiu material 
  3. legătura de cauzalitate dintre această acțiune și producerea unei pagube – nu orice introducere de date informatice succedată de producerea unei pagube duce la aplicarea acestei infracțiuni. 

În cazul atacurilor de tip phishing, nu poate fi creată o legătură directă între introducerea datelor și producerea unei pagube, deoarece victima se autoprejudiciază prin introducerea datelor informatice. Acesta se poate desfășura prin trimiterea unui e-mail care pretinde că provine de la o bancă populară (însă adresa de e-mail nu este cea oficială a băncii). Mesajul ar putea conține informații false despre o presupusă problemă cu contul bancar al destinatarului și ar cere acestuia să acceseze urgent un link furnizat pentru a-și actualiza datele sau a rezolva situația. Link-ul ar duce, de fapt, la un site fals, creat pentru a colecta informații personale.

Infracțiunea de fraudă informatică se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Unul dintre avocații noștri specializați în dreptul penal, în special pe infracțiunile informatice, te poate reprezenta și asista în orice fază a procesului penal, atât în fața organelor de cercetare penală, în faza de urmărire penală, cât și în fața instanței de judecată.

Falsul informatic

Infracțiunea de fals informatic este incriminată de art. 325 din Codul penal, potrivit căruia se pedepsește „fapta de a introduce, modifica sau șterge, fără drept, date informatice ori de a restricționa, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice“. Valoarea protejată prin reglementarea acestei infracțiuni o reprezintă încrederea publicului în veridicitatea înscrisurilor digitale și a conținutului acestora. 

Fapta poate fi comisă de către o persoană fizică sau juridică, și este esențial ca autorul să interacționeze cu datele informatice stocate într-un sistem informatic (astfel să poată reieși date nereale) cu scopul de a produce consecințe juridice. Aceasta se poate realiza prin introducerea de date false și prin alterarea datelor (fie ea și parțială) și să fie susceptibile să genereze consecințe juridice (dar și realizate în acest scop).

Conform Deciziei ÎCCJ 4/2021, „Fapta de a deschide şi utiliza un cont pe o rețea de socializare deschisă publicului, folosind ca nume de utilizator numele unei alte persoane şi introducând date personale reale care permit identificarea acesteia, întrunește două dintre cerințele esențiale ale infracțiunii de fals informatic prevăzute în art. 325 din Codul penal, respectiv cea ca acțiunea de introducere a datelor informatice să fie realizată fără drept şi cea ca acțiunea de introducere a datelor informatice să aibă ca rezultat date necorespunzătoare adevărului.“

Infracțiunea de fraudă informatică se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. 

Alterarea integrității datelor informatice

Infracțiunea de alterare a integrității datelor informatice este incriminată de art. 362 din Codul penal, potrivit căruia se pedepsește „fapta de a modifica, șterge sau deteriora date informatice ori de a restricționa accesul la aceste date, fără drept“.  

Fapta poate fi comisă de către o persoană fizică sau juridică, și implică o acțiune (de modificare, ștergere, restricționare) îndreptată către date informatice. Spre exemplu, ștergerea unui e-mail atrage incidența acestei infracțiuni.

Infracțiunea de alterare a integrității datelor informatice se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. 

Accesul ilegal la un sistem informatic

Infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic este incriminată de art. 360 din Codul penal, potrivit căruia „accesul, fără drept, la un sistem informatic“ constituie infracțiune.  Alineatul (2) prevede circumstanța agravantă de realizare a accesului fără drept săvârșită în scopul obținerii de date informatice. Alin. (3) stipulează că „dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori“ – mai exact, dacă fapta de acces ilegal la un sistem informatic se realizează prin încălcarea măsurilor de securitate cu ajutorul cărora accesul la un sistem informatic este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori.

Este esențial ca autorul să interacționeze cu datele informatice stocate într-un sistem informatic. Spre exemplu, accesarea de către un polițist a bazei de date pentru a identifica în interes personal datele de contact ale unei persoane, poate fi încadrată ca acces ilegal la un sistem informatic pe alin. (2). Nu prezintă relevanță faptul că utilizatorul și parola sunt adevărate deoarece nu se face o distincție în ceea ce privește modalitatea de încălcare a securității informatice (care se poate realiza atât prin depășirea atribuțiilor, cât și prin inexistența oricărui drept de a accesa datele).

Infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă în forma simplă, însă de cele mai multe ori aceasta este săvârșită în formă agravată. Așadar, dacă aceasta e săvârșită în scopul obținerii de date informatice, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani iar dacă accesul se realizează prin încălcarea măsurilor de securitate cu ajutorul cărora accesul la un sistem informatic este restricționat, pedeapsa este închisoarea între 2 și 7 ani.

Transferul neautorizat de date informatice

Infracțiunea de transfer neautorizat de date informatice este incriminată de art. 364 din Codul penal, potrivit căruia se pedepsește „transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice“. Spre exemplu, transferarea datelor dintr-un laptop de serviciu pe un dispozitiv personal de stocare externă a datelor, dacă acest transfer nu a fost autorizat este faptă tipică.

Infracțiunea de transfer neautorizat de date informatice se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. 

Unul dintre avocații specializați în domeniul dreptului penal din echipa Blaj Law este disponibil să te reprezinte și să îți ofere asistență în orice etapă a procesului penal. Acesta poate furniza sprijin atât în fața autorităților de cercetare penală în faza de urmărire penală, cât și în fața instanței de judecată.

Vezi și alte servicii

Proprietate intelectuală

Ce este proprietatea intelectuală? Dreptul proprietății intelectuale reprezintă un domeniu ce presupune, în primul rând, acordarea unei consultanțe specializate cu...

citește mai mult