Stabilirea pensiei alimentare

Legea prevede cazuri în care o anumită persoană poate avea o obligație de întreținere față de o altă persoană din familia sa.

Când întreţinerea este datorată de părinte copilului său, cuantumul acesteia se stabileşte astfel: până la 1/4 din venitul său lunar net pentru un copil, până la 1/3 pentru 2 copii şi până la jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii. Indiferent câte persoane are în întreținere părintele respectiv, cuantumul pensiei alimentare nu va depăși jumătate din venitul net lunar al părintelui. În cazul în care părintele respectiv nu are venituri, instanța va putea stabili o pensie de întreținere prin raportare la venitul minim pe economie aplicabil. Pensia de întreţinere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreţinere.

Deși în general există percepția că părintele ce nu locuiește alături de copil după divorț este obligat întotdeauna să achite o pensie de întreținere stabilită în bani, totuși regula, conform legii, este că obligaţia de întreţinere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului şi, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională. Dacă obligaţia de întreţinere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanţa poate dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreţinere, stabilită în bani.

Vezi și alte servicii

Proprietate intelectuală

Ce este proprietatea intelectuală? Dreptul proprietății intelectuale reprezintă un domeniu ce presupune, în primul rând, acordarea unei consultanțe specializate cu...

citește mai mult