Infracțiuni de conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului ori a altor substanțe

De ce ar trebui să te asiste un avocat specializat în drept penal în fața organelor de urmărire penală sau în fața instanței de judecată?

În primul rând, orice persoană are dreptul de a avea un avocat care să îl reprezinte sau să îl asiste în orice proces, indiferent că este unul civil sau unul penal. Dreptul penal este un domeniu juridic ce vine cu multe provocări, iar protejarea drepturilor și intereselor inculpaților necesită competențe și expertiză substanțiale.

În al doilea rând, un avocat îți asigură încrederea de care ai nevoie în cadrul unui proces penal, deoarece este capabil să analizeze în amănunt cazul tău, să identifice punctele slabe și cele tari, astfel încât să poată construi o strategie inteligentă de apărare pentru a obține cel mai bun rezultat posibil.

Conducerea fără permis

Infracțiunea de conducere fără permis este incriminată de art. 335 din Codul penal, potrivit căruia se pedepsește fapta persoanei care conduce un autovehicul fără a deține un permis de conducere cu închisoare de la 1 la 5 ani. De asemenea, se pedepsește și fapta persoanei care încredințează autovehiculul unei persoane care nu are dreptul de a conduce.

În plus, și fapta de a conduce un autovehicul de către o persoană ce are permisul suspendat, anulat sau retras, ori dacă permisul său este pentru o altă categorie de autovehicule decât autovehiculul condus, poate constitui infracțiune.

Preliminar, se impune a fi menționat că dispozițiile analizate nu pot fi disociate de normele cuprinse în Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, care constituie reglementarea-cadru în materia circulației pe drumurile publice. Așadar, subliniem că prin termenii ,,autovehicul”, ,,drum public” și ,,vehicul”, se înțeleg următoarele:

autovehicul – orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule;

drum public – orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile;

vehicul – sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări.

Se observă faptul că, pentru întrunirea condițiilor de tipicitate ale infracțiunii se impune analiza atentă a împrejurărilor de fapt în care a fost comisă fapta.

Unul dintre avocații noștri specializați în dreptul penal, în special pe infracțiunile rutiere, te poate reprezenta și asista în orice fază a procesului penal, atât în fața organelor de cercetare penală în faza de urmărire penală, cât și în fața instanței de judecată.

Conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Alcoolemia la volan reprezintă o problemă frecventă în România.

Dispozițiile dreptului penal pozitiv incriminează în cuprinsul art. 336 din Codul penal: (1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Se arată, totodată, că fapta de conducere sub influența alcoolului se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Mai mult, la alin. (2) al aceleeași prevederi se precizează următoarele: Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

De la ce alcoolemie se face dosar penal?

Din cele mai sus precizate se desprind următoarele concluzii: pentru a constitui infracțiune, este necesar ca persoana depistată în trafic să se afle sub influența alcoolului, având o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge și / sau să se afle sub influența substanțelor psihoactive la momentul conducerii autovehicului pe drumurile publice.

În situația în care valoarea alcoolemiei este mai mică de 0,80 g/l alcool pur în sânge, conducerea sub influența alcoolului constituie contravenție și este sancționată de dispozițiile art. 102 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 195/2002.

În acest context, menționăm că dispozițiile art. 88 din conținutul OUG nr. 195/2002 prevăd că: (5) Persoana care conducere pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, testate de polițistul rutier cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic și depistată ca având o concentrație de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, îi poate solicita acestuia să i se recolteze mostre biologice în cadrul unităților sau instituțiilor medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge.

Mai departe, la alin. (6) se precizează că: ,,Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, testate cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic și depistată ca având o concentrație de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltării mostrelor biologice, în vederea stabilirii de alcool în sânge.

Subliniem, deopotrivă, că în măsura în care conducătorul autovehiculului refuză să însoțească organele de poliție la unitatea medicală în vederea recoltării mostrelor biologice, atunci acestuia i se va reține infracțiunea de refuzul sau sustragerea de la recoltarea mostrelor biologice prevăzută de art. 337 din Codul penal.

Dispozițiile art. 111 din OUG nr. 195/2002 prevăd că: (1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se retine în urmatoarele cazuri: b) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la (…) art. 336 din Codul penal.

De asemenea, la alin. (3) al aceluiași articol se precizează că în situația în care se comite infracțiunea prevăzută de art. 336 din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulație.

Conducerea sub influența băuturilor alcoolice duce la anularea permisului?

Dispozițiile art. 114 din OUG nr. 195/2002 prevăd faptul că se dispune anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română în următoarele situații:

• atunci când titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiunea prevăzută de art. 336 din Codul penal;
• titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal;
• permisul de conducere a fost obținut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) din Codul penal, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

De asemenea, atunci când titularul unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, se află în situația în care a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiunea prevăzută de art. 336 din Codul penal sau i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, dispozițiile art. 1141 din cadrul OUG nr. 195/2002 prevăd că se impune interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pe o perioadă de 1 an, cu ziua imediat următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

Vezi și alte servicii

Proprietate intelectuală

Ce este proprietatea intelectuală? Dreptul proprietății intelectuale reprezintă un domeniu ce presupune, în primul rând, acordarea unei consultanțe specializate cu...

citește mai mult