Infracțiuni de serviciu și de corupție

De ce ar trebui să te asiste un avocat specializat în drept penal în fața organelor de urmărire penală sau în fața instanței de judecată?

Consultarea unui avocat specializat în drept penal este esențială pe toată durata procesului penal, în special în cazul infracțiunilor de serviciu și de corupție, având în vedere pedepsele severe pentru acest tip de infracțiuni.

Avocații noștri cu experiență extinsă în domeniul dreptului penal au o vastă experiență în gestionarea infracțiunilor de serviciu și corupție și vă pot furniza asistența specializată necesară în fața instanței, contribuind astfel la protejarea intereselor dumneavoastră în cadrul procesului penal.

 

Care sunt infracțiunile de serviciu și corupție?

 

Dintre infracțiunile de corupție și infracțiunile de serviciu unele dintre cele mai frecvent întâlnite sunt cele de luare de mită, dare de mită, purtare abuzivă și abuz în serviciu.

Infracțiunile de serviciu și infracțiunile de corupție, sunt prevăzute exhaustiv în Titlul V al Codului Penal – Partea Specială, (art. 289 – art. 309) și pot atrage pedepse de până la 15 ani închisoare.

Astfel, în situația în care sunteți suspect sau inculpat într-un dosar ce are ca obiect o infracțiune de corupție sau o infracțiune de serviciu, este esențial să beneficiați de o apărare specializată și competentă.

Echipa Blaj Law este formată din avocați specializați în dreptul penal, mai exact în infracțiuni de serviciu și infracțiuni de corupție și vă poate reprezenta și asista dacă aveți calitate de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente sau martor. În orice situație, vă putem asigura o apărare efectivă din punct de vedere al dreptului penal, în fața organelor de urmărire penală și vă putem reprezenta în fața instanței de judecată.

Luarea de mită

Infracțiunea de luare de mită este incriminată de art. 289 din Codul penal, potrivit căruia se pedepsește „fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri“. 

Subiectul activ este special, deci infracțiunea poate fi comisă de:

  • funcționari publici (art 175 alin. 1)
  • funcționari asimilați (art. 175 alin. 2) – numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri
  • membri instanțelor de arbitraj sau funcționarii străini (art. 293 și 294)
  • funcționarii privați (art. 308)

Calitatea specială trebuie să existe pe toată durata actelor de executare (pretinderea – acceptarea promisiunii – primirii). Totuși, fapta este tipică și dacă o parte din actele de executare sunt comise când autorul se afla în funcție iar altele după pensionare/demisie. Această infracțiune nu poate fi comisă în coautorat (fiecare își încalcă propria obligație de onestitate).

Obiectul îl constituie fie banii sau alte foloase necuvenite (cum ar fi prestarea unor servicii, excursii, bunuri, o promovare – orice valoare evaluabilă în bani).  Totodată, este esențial ca actul de executare să fie realizat în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale funcționarului (indiferent că e înainte / concomitent / după îndeplinirea atribuțiilor).

Această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. Banii, sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Darea de mită

Infracțiunea de dare de mită este incriminată de art. 290 din Codul penal, potrivit căruia se pedepsește „Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 289“. Valoarea socială protejată este onestitatea funcționarului public.

Fapta poate fi comisă atât de persoane fizice cât și de către persoane juridice (în această situație e permis coautoratul). În cazul comiterii infracțiunii de către persoane juridice va fi tras la răspundere atât reprezentantul care dă mită, cât și persoana juridică. Mai mult, în cazul acesta e permis coautoratul (nu există subiect activ special).

Actul de executare constă în promisiunea, oferirea sau darea de mită și este indiferent dacă funcționarul acceptă sau nu oferta deoarece fapta se consumă în momentul comunicării ofertei. Totodată, nu va exista infracțiunea de dare de mită dacă cel care a oferit-o a fost constrâns prin orice mijloc de către cel care a acceptat-o.  

Darea de mită se pedepsește cu închisoare între 2 și 7 ani. Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta. Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în urma constrângerii sau după denunț. În caz contrar, acestea vor fi confiscate/ se va dispune confiscarea prin echivalent.

Purtarea abuzivă

Infracțiunea de purtare abuzivă este incriminată de art. 296 din Codul penal, potrivit căruia se pedepsește „întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu“. 

Scopul incriminării e acela de a sancționa comportamentul jignitor al funcționarilor raportat la terții cu care intra în contact pe parcursul exercitării atribuțiilor de serviciu. Această infracțiune poate fi comisă în 3 modalități:

  1. prin atribuirea de expresii jignitoare (semnele nu sunt incriminate)
  2. prin amenințare (absoarbe amenințarea)
  3. prin loviri sau alte violențe (absoarbe fapta de loviri sau alte violențe). Dacă violența este autorizată și proporțională atunci nu se pedepsește. Spre exemplu, dacă un polițist doboară la pământ o persoană care încerca să fugă, pentru a o încătușa atunci nu este comisă o infracțiune de purtare abuzivă.

Această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. În conținutul acestei infracțiuni, alineatul (2) prevede o circumstanță agravantă care prevede majorarea cu o treime a limitelor pedepsei dacă actul de executare constă în amenințări ori loviri sau alte violențe. 

Abuzul în serviciu

Infracțiunea de abuz în serviciu este incriminată de art. 297 din Codul penal, potrivit căruia se pedepsește „fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act prevăzut de o lege […] ori îl îndeplinește cu încălcarea unei dispoziții cuprinse într-un astfel de act normativ, cauzând astfel o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice“. Se pedepsește și fapta funcționarului public care „îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA. 

Subiectul activ poate fi un funcționar public (în sensul art. 175 Cod penal) sau o persoană cuprinsă în art. 308 dacă se află într-un raport de dreptul muncii (deoarece doar așa poate avea atribuții de serviciu).

Așadar, conform alineatului 1, există două forme de comitere a infracțiunii:

  1. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a unui act în exercitarea atribuțiilor de serviciu
  2. Producerea unei pagube ori vătămarea drepturilor sau a intereselor legitime ale unei persoane (paguba fiind de cele mai multe ori a instituției unde acesta lucrează)

În ceea ce privește comiterea faptei prin îngrădirea unor drepturi, așa cum este stipulat la alin. (2), fapta este tipică și prin crearea unei stări de inferioritate persoanei vătămate, pe oricare dintre temeiurile menționate în cuprinsul acestui alineat.

Această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Dacă fapta este comisă de o persoană dintre cele cuprinse la art. 308, atunci limitele pedepsei se reduc cu o treime.

Un avocat din echipa noastră, specializat în dreptul penal și expertiză în infracțiunile de serviciu și corupție, este gata să te reprezinte și să îți ofere asistență pe parcursul întregului proces penal. El îți poate acorda sprijin atât în relația cu autoritățile de cercetare penală în etapa de urmărire penală, cât și în fața instanței de judecată.

Vezi și alte servicii

Proprietate intelectuală

Ce este proprietatea intelectuală? Dreptul proprietății intelectuale reprezintă un domeniu ce presupune, în primul rând, acordarea unei consultanțe specializate cu...

citește mai mult