Asistență în cercetări disciplinare

Pentru aplicarea unei sancțiuni disciplinare, cu excepția avertismentului scris, este obligatorie efectuarea unei cercetări disciplinare, respectându-se dreptul la apărare al angajatului. Scopul cercetării este de a stabili vinovăția, fără de care sancțiunea disciplinară nu va avea nicio valoare juridică.

Legea prevede la alin. (4) al art. 251 din Codul Muncii următoarele: “În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le considera necesare, precum și dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este“.

Angajatorul este obligat să respecte prevederile legale stabilite de lege și să parcurgă întreaga procedură față de salariat, iar în măsura în care nu o respectă, salariatul se poate adresa instanței de judecată.

Unul dintre avocații noștri specializați în dreptul muncii vă poate asigura consultanță cu privire la începerea și desfășurarea cercetării prealabile sau vă poate sfătui cu privire la situația în care vă aflați și care sunt drepturile dumneavoastră.

Vezi și alte servicii

Proprietate intelectuală

Ce este proprietatea intelectuală? Dreptul proprietății intelectuale reprezintă un domeniu ce presupune, în primul rând, acordarea unei consultanțe specializate cu...

citește mai mult