Asistență în redactarea regulamentelor interne, contractelor colective de muncă și procedurilor interne de muncă

Disciplina muncii presupune îndeplinirea de către salariat a tuturor obligațiilor care îi revin, potrivit contractului individual de muncă și a celui colectiv de muncă, a regulamentului intern, ale actelor normative, fișei postului și dispozițiilor angajatorului.

Pentru redactarea și consilierea în întocmirea diverselor acte, documente și proceduri juridice ce privesc dreptul muncii, echipa Blaj Law îți explică într-un mod cât mai simplu care sunt pașii de urmat.

Echipa noastră de avocați specializați în dreptul muncii, vă poate asista în:

  • Redactarea/modificarea contractelor individuale de muncă și contractelor colective de muncă;
  • Redactarea/modificarea regulamentului intern/de organizare/fișei postului;
  • Redactarea deciziilor organelor de conducere;
  • Redactarea acordurilor între salariați și angajator;
  • Demersuri în fața autorităților competente;
  • Redactarea tuturor documentelor necesare în procedura de încetare a contractului individual de muncă din motive ce nu țin de salariat;
  • Redactarea tuturor documentelor necesare în procedura de încetare a contractului individual de muncă din motive ce țin de salariat.

Vezi și alte servicii