Gyógyszeripari

A gyógyszeriparban olyan speciális tanácsadásra van szükség, amely az általános jogi rendelkezéseket az orvosi területre jellemző jogi szabályozásokkal kombinálja. Csapatunk tapasztalattal rendelkezik a gyógyszeriparhoz kapcsolódó különböző területekhez kapcsolódó ügyek kezelésében, és olyan szolgáltatásokat tudunk nyújtani Önnek, mint például:

Tanácsadás az egyes rendelkezések és rendeletek értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban.

Mivel a gyógyszeripari ágazatra egyre összetettebb szabályozási keretrendszer vonatkozik, szakértői tanácsadást nyújtunk a jogi szövegek értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban.

Legyen szó a gyógyszeripar szabályozási aspektusairól, az adójogról vagy a versenyjogról, a jogszabályi keret egyre szélesebb és állandó változásoknak van kitéve, hogy lépést tartson a társadalmi igényekkel és a tudományos fejlődéssel. Ezért értelmezése és alkalmazása interdiszciplináris megközelítést igényel.

Csapatunk segít a gyógyszeripari szakembereknek, a gyógyszergyártóknak vagy -forgalmazóknak és az orvosi berendezéseknek abban, hogy lépést tartsanak a tevékenységüket érintő jogszabályokkal.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által végzett ellenőrzési eljárásokban való közreműködés.

Gyógyszerjogra szakosodott ügyvédi csapatunk támogatást nyújt Önnek az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral és a Területi Egészségbiztosítási Pénztárakkal való kapcsolattartásban.

Ha Ön gyógyszerforgalmazóként szerződéses kapcsolatban áll az Országos Házzal vagy a Területi Egészségbiztosítási Házakkal, valószínű, hogy egy bizonyos ponton a szakosodott struktúráik által végzett ellenőrzési tevékenységgel kell foglalkoznia.

Ebben az összefüggésben csapatunk rendelkezik a szükséges tapasztalattal ahhoz, hogy segítséget nyújtson Önnek a Házakkal való kommunikációban és a szükséges ellenőrzési dokumentumok elkészítésében.

Segítségnyújtás a gyógyszeripari jogszabályi változtatásokra irányuló javaslatok kidolgozásában.

A gyógyszeripar területén dolgozó szakemberek kívánságait a jogi keret javítását célzó jogszabály-módosítási javaslatokká alakítjuk.

A közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságáról szóló 52/2003. sz. törvény 7. cikke szerint a normatív aktusokra vonatkozó dokumentumtervezetet kezdeményező hatóságok az előzetes intézményközi konzultációval egyidejűleg nyilvános konzultációra bocsátják azt. A nyilvános konzultációra történő benyújtást követően a polgárok számára megnyílik a lehetőség, hogy javaslatokat, javaslatokat és véleményeket nyújtsanak be a jogalkotási aktus tervezetével kapcsolatban.

Ebben az összefüggésben, figyelembe véve a jogszabálytervezet által közvetlenül érintettek kívánságait, de a várható eredményeket is, bemutatjuk a módosítási javaslatok kidolgozására vonatkozó jogi perspektívánkat, hogy növeljük annak esélyét, hogy azok a szabályozás tartalmát képező elképzelésekké materializálódjanak.

Gyógyszerkészítmények forgalmazására vonatkozó engedély megszerzése.

A szükséges engedélyek beszerzésével megkönnyítjük Önnek a gyógyszertermékek értékesítésének jogszerűségét.

Akár egy intézmény gyógyszerforgalmazói tevékenységének engedélyezéséről, akár egy új gyógyszer forgalomba hozatalának engedélyezéséről, akár bizonyos gyógyszerfajták értékesítéséhez szükséges engedélyről van szó, ezek megszerzése számos követendő eljárást foglal magában.

Bármilyen helyzetről is legyen szó, gyógyszerjogra szakosodott csapatunk elkészíti a szükséges dokumentációt, és megtesz minden szükséges lépést annak érdekében, hogy az Ön cége a hatályos jogszabályoknak megfelelően értékesítse a gyógyszeripari termékeket.

Segítségnyújtás a gyógyszeripari termékek közvetítésére és forgalmazására vonatkozó szerződések megkötésére irányuló tárgyalások során.

Segítünk Önnek a gyógyszeripari termékek közvetítésére és forgalmazására vonatkozó szerződések tárgyalásában, hogy az Ön mint szakember érdekei a legjobban érvényesüljenek a szerződéses partnereivel való kapcsolatában.

A tárgyalások során, a tényleges szerződéskötést megelőzően az emberek időben bemutatják egymásnak az érdekeiket. Ez a szakasz rendkívül fontos, mivel a felek itt határozhatják meg a megkötendő jogi aktus kívánt hatásait. Emellett a tárgyalások lefolytatásának módja később hasznos mechanizmus lehet a szerződés értelmezéséhez.

Gyógyszeripari termékek forgalmazására vonatkozó egyedi szerződések kidolgozása.

A gyógyszerek forgalmazásával kapcsolatos minden olyan tevékenységet, amelyet más személyre vagy szervezetre ruháznak át, szerződéses feltételek szerint kell végezni.

A hatályos szabályozás szerint a gyógyszeriparnak fejlett minőségbiztosítási rendszert kell alkalmaznia, és a gyógyszeripari minőségi célkitűzéseit a gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatáról szóló iránymutatásoknak való megfeleléssel kell megvalósítania, tekintettel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek későbbi forgalomba hozatali engedélyezésére.

Ezért a gyógyszerforgalmazási szerződéseket is a vonatkozó jogi szabályoknak megfelelően kell elkészíteni, és a Blaj Law csapata rendelkezik a szükséges tapasztalattal ahhoz, hogy segítsen Önnek megfelelni az előírt előírásoknak.

Lásd más szolgáltatások

Fogyasztóvédelem 

Az emberek fogyasztóként rendszeresen úgy lépnek jogviszonyba, hogy nincsenek tisztában azzal, milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésükre, ha a...

bővebben

Szellemi tulajdon

A szellemi tulajdonjog olyan terület, amely elsősorban a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogviták esetén a törvény által biztosított védelemmel kapcsolatos...

bővebben

Műhiba 

Az egyes szakmák, különösen az orvosi szakmák gyakorlására vonatkozó magatartási szabályok be nem tartása peres eljáráshoz vezethet, amelynek célja a szakember...

bővebben