Executare silită

Prin procedura de executare silită, creditorul urmărește recuperarea creanței sale de la debitor, așa cum e stabilită prin titlul executoriu. Reprezentarea și asistarea de către un avocat specializat în executare silită în această procedură este esențială, indiferent în ce calitate participați, întrucât executarea silită poate fi anulată printr-o contestație la executare.

Echipa Blaj Law din Cluj este alături de persoanele fizice sau juridice implicate în procedura de executare silită, prin desfășurarea unor activități precum:

Începerea executării silite.

Recuperarea creanțelor se poate dovedi adesea un proces dificil, fie din culpa debitorului, insolvabilitatea acestuia sau reaua sa credință. În aceste situații, singura opțiune a creditorului este să apeleze la procedura executării silite, pentru a se asigura că își recuperează debitul datorat.

Acest proces începe prin redactarea unei cereri de executare silită, conform art. 664 Cod Procedură Civilă, înregistrarea acesteia la executorul judecătoresc pentru ca mai apoi să fie încuviințată de către instanța de executare silită. Debitorul are dreptul de a se opune executării printr-o contestație la executare, motiv pentru care asistența juridică este recomandată pe durata întregii proceduri.

Avocații noștri specializați în executări silite vă pot ajuta să începeți acest demers și vă asigură reprezentarea intereselor pe tot parcursul executării silite.

Asistarea și reprezentarea pe tot parcursul executării silite.

Avocații noștri îți asigură reprezentarea pe tot parcursul executării silite, indiferent dacă aveți calitatea de creditor sau debitor.

Prin procedura de executare silită creditorul urmărește să recupereze creanța stabilită prin titlul executoriu. Reprezentarea și asistarea de către un avocat în faza de executare silită este esențială, indiferent dacă aveți calitatea de creditor, cât și în cazul în care aveți calitatea de debitor, adică sunteți în situația de a fi executat silit.

Astfel, dacă vă aflați atât în poziția de creditor sau de debitor într-un dosar ce are ca obiect executarea silită, echipa noastră de avocați vă poate ajuta pe parcursul tuturor fazelor procesuale și vă asigura reprezentarea de care aveți nevoie.

Contestație executare silită

Vă oferim asistența necesară pentru redactarea contestației la executare și reprezentarea intereselor în fața instanței.

Conform art. 712 alin. (1):

“Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.”

Astfel, contestația la executarea silită este mijlocul principal atât pentru apărarea în fața executării silite pentru debitor, cât și pentru eficientizarea executării pentru creditor. În echipa Blaj Law puteți găsi un avocat cu experiență în contestații pentru executare silită, care poate să vă ajute în redactarea acestor documente și reprezentarea lor în fața instanței competente.

Obținerea suspendării executării silite.

În situația în care ați introdus deja contestația la executarea silită, puteți solicita suspendarea executării silite până la soluționarea acesteia în condițiile art. 719 Cod procedură civilă. Alineatul (1) al acestui articol prevede:

“Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată.”

Dacă cererea este admisă, aceasta împiedică realizarea oricăror acte de executare până la soluționarea contestației la executare, fiind astfel un instrument util în situația în care s-a început o executare silită injustă împotriva dumneavoastră.

Pentru a vă maximiza șansele de a obține suspendarea executării silite, nu ezitați să contactați unul dintre avocații noștri specializați în domeniul executărilor silite.

Vezi și alte servicii